Sales Ended

Škola Majstra Nikolu Luka- Nikola LUKA School of CCHI-KUNG

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Lotus centrum

Župné nám.9

81103 Bratislava

Slovakia

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

MAJSTER NIKOLA LUKA sa učil u tradičných Majstrov východu ako sú PROF.SUI-MIN TAN,ktorý na Slovensku založil ŠKOLU DŽUN JUAN ČCHI-KUNG, ďalej SIFU CHEN XIAO WANG,hlava 19.generácie rodu Chen, aboslutný Majster rodu Chen. S cvičením sa zoznámil ako 12.ročný, do 18 rokov to bola pre neho zábava, potom si začal pomaly uvedomovať čo vidí, ale porozumenie prišlo s 33 rokom života, hoci si do dnešného dňa neuvedomuje celú cenu tohoto fenoménu. Neustále prehlbuje svoje schopnosti a metodiku.

Čo sa v škole naučíte?

Komplex Jin jang patrí ku oddielu mäkkého ČCHI.KUNGU na celý pohybový aparát, komplex na uzdravenie očí a na rozvoj energetického tela LAOC TAJ ŠAN DŽEN GUN a TAJČI bez zbrane , ďalej TUI-ŠOU, štyri cvičenia s mečom, štýl ČEN ŠI LAODZIA, stará škola a DŽUN JUAN ČCHI-KUNG Škola vyššieho oddielu ČCHI-KUNGU, sú v nich 4 stupne a na každom stupni bude daná pozornosť na liečebný efekt vrátane akupunktúry /za extra príplatok/ a oveľa viac.

Kedy a kde bude prebiehať výuka?

Výuka a cvičenie bude prebiehať počas celého dňa vždy v sobotu od 9.00 do 18.00 v nasledovných termínoch: 25.3., 22.4., 20.5. a 17.6 , pokračovanie opäť od septembra 2017. Počas leta je plánované sústredenie v prírode. Cvičiť sa bude v skupinke do 12 osôb s hodinovou obednou pauzou v LOTUS rozvojom a vzdelávacom centre, Župné nám.9 v Bratislave.
V prípade vážneho záujmu kontaktujte nás na lotuscentrumstaremesto@gmail.com do 20. 3. 2017, pošleme podrobnejšie informácie.

Tešíme sa na vás!

Dear friends,

Let us introduce you to Master Nikolas Luka, who has learned by the traditional East Masters and Champions as PROF.SUI-Min Tan, who opened in Slovakia School DŽUN JUAN ČCHI-KUNG and SIFU CHEN XIAO WANG, of the head of the 19.th generation Chen family, of the absolute Master Chen. He started to exercise in age of 12., it was fun for him, then slowly began to realize what he sees, but understanding came with 33 years of age, although he till today does not comepletely understand whole price of this phenomenon. Constantly update his skills and methodology.

What you learn in school?

Yin Yang complex belongs to a section of soft ČCHI.KUNG the entire musculoskeletal system, complex eye to heal and to develop the energy body LAOC TAJ ŠAN DŽEN GUN and TAJCHI , without tools and TUI-ŠOU, they are fore exersices with the sword ČEN ŠI LAODZIA and the old school of DŽUN JUAN ČCHI-KUNG, they are four stages and in each stage will be given attention to the therapeutic effect /including acupuncture for extra charge / and much more.

When and where the lessons take place?

Teaching and exercises will take place on Saturdays from 9:00 to 18:00 at the following days:

March the 25.th, April the 22.nd, May the 20. and Juni the 17.th and will be continued again from September 2017. In July we are planning Summerschool in nature. We will practice in the group to 12 people within a lunch-hour break at the Lotus Centrum, Župné nám.9 in Bratislava.

In case of serious interest please contact us at lotuscentrumstaremesto@gmail.com to 20/03/2017, we will provide you by detailed information. We are looking forward to you!

Share with friends

Date and Time

Location

Lotus centrum

Župné nám.9

81103 Bratislava

Slovakia

View Map

Save This Event

Event Saved