Free

Social Business Wales Network - Winter 2016 South East

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Merthyr Town Football Club

Penydarren Park

Merthyr Tydfil

CF47 8RF

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


This December all of our events will be looking at:

  • What are your responsibilities with regards to the People with Significant Control Register?
  • Transport for Wales will offer a presentation on opportunities for your business with the development of the Wales and Borders Rail Franchise and the South Wales Metro system. Transport for Wales is a not-for-dividend company that is wholly owned by the Welsh Government. It was established in March 2015 to provide support and expertise to deliver the next Wales and Borders rail franchise and the next phase of the Metro project.

Our keynote speakers will be from Merthyr Tydfil Institute for the Blind and our hosts for the morning, Merthyr Town FC. Merthyr Tydfil Institute for the Blind will be discussing their businesses growth, challenges and future plans. This will be followed by a presentation from Rob Price, Chief Executive of Merthyr Town FC who will outline the story of the club, its purchase by its fans and its own plans for the future.


Bydd ein holl ddigwyddiadau yn ystod mis Rhagfyr yn craffu ar y canlynol:

  • Eich cyfrifoldebau mewn perthynas â’r Gofrestr Pobl â Rheolaeth Sylweddol.
  • Bydd Trafnidiaeth i Gymru yn gwneud cyflwyniad ar gyfleoedd i’ch busnes mewn perthynas â datblygiad Masnachfraint Rheilffordd Cymru a’r Gororau a system Metro De Cymru. Cwmni dielw yw Trafnidiaeth i Gymru sydd ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru. Sefydlwyd y cwmni ym mis Mawrth 2015 i ddarparu cymorth ac arbenigedd i gyflenwi’r Fasnachfraint nesaf Rheilffordd Cymru a’r Gororau a cham nesaf y prosiect Metro.

Yn y de ar ddydd Mercher 7 Rhagfyr, bydd ein siaradwyr gwadd yn dod o Sefydliad y Deillion Merthyr Tudful a chynhalwyr y digwyddiad, Clwb Pêl-droed Tref Merthyr. Bydd Sefydliad y Deillion Merthyr Tudful yn trafod twf, heriau a chynlluniau’r busnes ar gyfer y dyfodol. I ddilyn, bydd Rob Price, Prif Weithredwr Clwb Pêl-droed Merthyr Tudful, yn gwneud cyflwyniad ar hanes y clwb, ei bryniant gan y cefnogwyr a’i gynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Share with friends

Date and Time

Location

Merthyr Town Football Club

Penydarren Park

Merthyr Tydfil

CF47 8RF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved