Free

Social Business Wales Network - Winter 2016 South West

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Gardens of Wales

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

This December all of our events will be looking at:

  • What are your responsibilities with regards to the People with Significant Control Register?
  • Transport for Wales will offer a presentation on opportunities for your business with the development of the Wales and Borders Rail Franchise and the South Wales Metro system. Transport for Wales is a not-for-dividend company that is wholly owned by the Welsh Government. It was established in March 2015 to provide support and expertise to deliver the next Wales and Borders rail franchise and the next phase of the Metro project.

In the National Botanic Gardens in Carmarthenshire we will be joined by Paul Griffiths of Xcel Bowl, a social enterprise ten pin bowling and soft play facility in Carmarthen. Paul will be discussing the growth of Xcel Bowl, the challenges they have faced and their plans for the future. We will also be joined by our host, Huw Francis, Director of the National Botanic Garden of Wales who will illustrate the growth of the attraction and some of its plans for the future.


Bydd ein holl ddigwyddiadau yn ystod mis Rhagfyr yn craffu ar y canlynol:

  • Eich cyfrifoldebau mewn perthynas â’r Gofrestr Pobl â Rheolaeth Sylweddol.
  • Bydd Trafnidiaeth i Gymru yn gwneud cyflwyniad ar gyfleoedd i’ch busnes mewn perthynas â datblygiad Masnachfraint Rheilffordd Cymru a’r Gororau a system Metro De Cymru. Cwmni dielw yw Trafnidiaeth i Gymru sydd ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru. Sefydlwyd y cwmni ym mis Mawrth 2015 i ddarparu cymorth ac arbenigedd i gyflenwi’r Fasnachfraint nesaf Rheilffordd Cymru a’r Gororau a cham nesaf y prosiect Metro.

Bydd Paul Griffiths o Xcel Bowl, menter gymdeithasol bowlio deg a chyfleuster chwarae meddal yng Nghaerfyrddin, yn ymuno â ni yng Ngardd Fotaneg Cymru yn Sir Gaerfyrddin ar ddydd Mawrth 6 Rhagfyr. Bydd Paul yn trafod twf, heriau a chynlluniau Xcel Bowl ar gyfer y dyfodol.
Huw Francis, Cyfarwyddwr Gardd Fotaneg Cenedlaethol Cymru, fydd yn arwain y digwyddiad ac egluro twf yr atyniad a chynlluniau penodol ar gyfer y dyfodol

Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Gardens of Wales

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved