Free

Social Enterprise – Expanding Beyond Borders

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Catrin Finch Centre

Glyndwr University

Wrexham

LL11 2aw

United Kingdom

View Map

Event description
Join us for the Social Enterprise – Expanding Beyond Borders conference at Wrexham Glyndwr University on the 15th of November 2019

About this Event

Social Enterprise – Expanding Beyond Borders

Internationalising Trading for Social Enterprise Sustainability and Education

Join us for the Social Enterprise – Expanding Beyond Borders conference at Wrexham Glyndwr University on the 15th of November 2019. The day will provide an insight into a number of exciting projects, regional support for growth, interactive workshops, networking and refreshments!

With contributions from Dr Sarah Evans (WGU) and Mark Richardson (Social Impact Consulting); discussing the Internationalising Trading for Social Enterprise Sustainability and Education project, alongside a workshop put together by Social Enterprise Academy Wales and a chance to engage with the Wrexham Social Enterprise Network, it promises to be an inspiring day for all those able to attend.

***

Menter Gymdeithasol - Ehangu tu hwnt i Ffiniau

Rhyngwladoli Masnachu ar gyfer Cynaliadwyedd Menter Gymdeithasol ac Addysg

Ymunwch â ni ar gyfer y gynhadledd Menter Gymdeithasol – Ehangu tu hwnt i Ffiniau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar 15o Dachwedd 2019. Bydd y diwrnod yn cynnig mewnwelediad i nifer o brosiectau cyffrous, cymorth rhanbarthol er mwyn tyfu, gweithdai rhyngweithiol, rhwydweithio a lluniaeth!

Gyda chyfraniadau gan Dr Sarah Evans (WGU) a Mark Richardson (Social Impact Consulting); yn trafod y prosiect Rhyngwladoli Masnachu ar gyfer Cynaliadwyedd Menter Gymdeithasol ac Addysg , ynghyd â gweithdy wedi ei gynllunio gan Academi Mentrau Cymdeithasol Cymru, a chyfle i ymgysylltu â Rhwydwaith Menter Gymdeithasol Wrecsam, mae'n addo i fod yn ddiwrnod ysbrydoledig i bawb sydd yn bresennol.

Share with friends

Date and Time

Location

Catrin Finch Centre

Glyndwr University

Wrexham

LL11 2aw

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved