£0 – £16.76

Social Short - What does it take to run a successful crowdfunding campaign?...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dusty Knuckle

70 Llandaff Rd

Cardiff

CF11 9NL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

What does it take to run a successful crowdfunding campaign?


Crowdfunding has become a popular way to raise money for special projects, with creators setting them up to fund passion projects in film, music, art, theatre, games, comics, design, photography, and more. Often crowdfunding is seen as a risk-free and easy way to raise money - but the truth is that 2 out of every 3 campaigns fail to hit their fundraising target.*


At this Social Short, freelance foodie PR Jane Cook will join local restauranteurs Dusty Knuckle to talk about how they planned and executed a short crowd-funding campaign to raise money towards opening a new restaurant in the city centre. The campaign hit target 3 days before the 30-day deadline, eventually raising more than £43,000.


*source: https://www.statista.com/statistics/235405/kickstarter-project-funding-success-rate/


Beth mae'n ei gymryd i gynnal ymgyrch ariannu torfol llwyddiannus?

Mae ariannu torfol wedi dod yn ffordd boblogaidd o godi arian ar gyfer prosiectau arbennig, gyda chreawdwyr yn eu sefydlu i ariannu prosiectau angerddol mewn ffilm, cerddoriaeth, celf, theatr, gemau, comics, dylunio, ffotograffiaeth a mwy. Yn aml ystyrir bod ariannu torfol yn ffordd hawdd a di-risg o godi arian - ond y gwir yw bod 2 allan o bob 3 ymgyrch yn methu â chyrraedd eu targed codi arian. *

Bydd Jane Cook yn ymuno â pherchnogion bwytai lleol Dusty Knuckle i siarad am sut y buont yn cynllunio ac yn gweithredu ymgyrch ariannu torfol fer i godi arian tuag at agor bwyty newydd yng nghanol y ddinas. Cyrhaeddodd yr ymgyrch darged 3 diwrnod cyn y dyddiad cau o 30 diwrnod, gan godi mwy na £ 43,000 yn y pen draw.

Share with friends

Date and Time

Location

Dusty Knuckle

70 Llandaff Rd

Cardiff

CF11 9NL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved