Free

Soirée philosophie : Bernard Sordet - Homo-Natura alteritas

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Institute of France in Finland

36 Yrjönkatu

00100 Helsinki

Finland

View Map

Event description

Description

Soirée philosophie : Bernard Sordet - Homo-Natura Alteritas
25.4. – 17 h

Bernard Sordet, penseur et artiste, présente en français son dernier ouvrage Homo-Natura alteritas. La philosophie et l’art 2015–2018 » en présence de son Excellence Kristīne Našeniece, Ambassadeur de Lettonie en Finlande.

Dans cet opus, Bernard Sordet s’interroge sur l’avenir de nos sociétés, menacées de vivre une mutation létale, et nous invite collectivement à opérer une mutation de libération dans l’altérité.

« L’avenir de nos sociétés dépend de notre vision de l’homme, plus que des structures ou institutions. Celle de l’Homo-Natura alteritas en est une nouvelle. Elle invite à la dignification de l’homme, à la prise en compte de l’Autre, aux valeurs d’égalité, d’autonomie, de solidarité complémentaires de celles d’espérance et de responsabilité, au partage et à la dé-privatisation, à l’ouverture des esprits, des migrations... Tout homme, tel un médecin, voire même un politicien, doit être au service des autres. La nature ayant la même logique que l’homme en alteritas, les stratégies de l’évolution sont en interaction. »

Homo-Natura alteritas. La philosophie et l’art 2015–2018 est édité en franco-letton par les éditions Apgāds Mansards.

Cette soirée philosophique est organisée en collaboration avec l'Ambassade de Lettonie en Finlande, Latvia Literature et les éditions Apgāds Mansards.

Bernard Sordet
Bernard Sordet (1942) est cybernéticien, prospectiviste, enseignant et artiste. Il se consacre entièrement à la réflexion, l’écriture et la peinture depuis 2006. Il a accompagné la Lettonie dans son processus d’accession à l’Union européenne. Il a présidé des sociétés dans les secteurs chimie et biologie, dont Synthélabo, et effectué des études et des recherches à la DATAR, à la DGRST, au Commissariat au plan. Ses livres sur l’avenir de l’Europe et de la globalisation sont publiés en France et en Lettonie. Plusieurs expositions de ses peintures, installations, aquarelles ont vu le jour en Lettonie. Il a créé avec des artistes lettons le cycle des méditations intellectuelles « Da.zA ».

*******

Philosophy evening : Bernard Sordet - Homo-Natura Alteritas
25.4. – 5 pm

Philosopher, thinker and artist Bernard Sordet will present his latest book Homo-Natura alteritas in French. La philosophie et l’art 2015–2018 (Homo-Natura Alteritas. Philosophy and Art 2015–2018) during a conversation with her Excellency the Embassador of Latvia Kristīne Našeniece.

In this book Bermard Sordet questions the future of our societies: threatened to undergo a lethal mutation. He invites us to collectively operate a movement of liberation in alteritas.

Homo-Natura alteritas. La philosophie et l’art 2015–2018 was published in Latvia by editor Apgāds Mansards.

This philosophy evening is organised in collaboration with the Latvian Embassy in Finland, Latvia Literature and Apgāds Mansards.

*******

Latvijas vēstniecība Somijā sadarbībā ar Francijas Institūtu Somijā, apgādu „Mansards” un Latvijas Literatūras platformu organizē filozofisku diskusiju par sabiedrības nākotni

25. aprīlī Francijas Institūtā Somijā „ceturtdienas pēcpusdienas sarunu” ciklā viesosies domātājs un mākslinieks Bernārs Sordē (Bernard Sordet). Saruna ar Bernāru Sordē būs par sabiedrības nākotni un skars viņa jaunākajā grāmatā „Homo-Natura alteritas. Filozofija un māksla 2015 – 2018” apskatītos jautājumus. Grāmata divās valodās (latviski un franciski) izdota apgādā „Mansards” (2019)[1]. Sarunu vadīs Latvijas vēstniece Somijā, Bernāra Sordē grāmatas tulkotāja Kristīne Našeniece.

Bernārs Sordē uzskata, ka cilvēka un sabiedrības nākotne ir apdraudēta, jo pašreizējā sistēma „darbojas pretēji sabiedrības interesēm un zaudē savu jēgu Nauas, Homo sapiens, Homo faber personisko interešu dēļ [..]”[2]. Taču viņaprāt, sabiedrības nākotne atkarīga ne tik daudz no struktūrām vai institūcijām, bet gan no tā, kā mēs uztveram cilvēku, tāpēc domātājs piedāvā jaunu – Homo-Natura alteritas – skatījumu uz cilvēku.

Homo-Natura alteritas ir aicinājums uz cieņpilnu attieksmi pret otru, vienlīdzību, autonomiju, solidaritāti, dalīšanos, deprivatizāciju, atvērtību, t.sk. migrācijai. Bernāra Sordē skatījumā, ikvienam no mums (t.sk. politiķiem) būtu jākalpo otram gluži kā ārstiem. Cilvēks kļūtu par Homo-natura alteritas mijiedarbē ar Dabu, jo Dabai piemīt alteritas (kalpošanas otram) loģika.

Bernārs Sordē (1942) ir kibernētiķis, nākotnes pētnieks, pasniedzējs un mākslinieks. Aktīvi pievērsies rakstniecībai no 2006. gada. Pirms tam sniedzis padomus Latvijai saistībā ar iestāšanos Eiropas Savienībā, vadījis vienu no šobrīd Eiropā lielākajiem farmācijas uzņēmumiem, nodarbojies ar pētniecību Francijas indikatīvās plānošanas institūcijās. Iznākušas grāmatas Latvijā un Francijā, kurās apskatīta Eiropas un globalizācijas nākotne. Latvijā notikušas vairākas Bernāra Sordē gleznu, akvareļu un instalāciju personālizstādes. Kopā ar Latvijas māksliniekiem radīts intelektuālo meditāciju “Da.zA” cikls.

Saruna ar domātāju un mākslinieku Bernāru Sordē notiks 25. aprīlī pulksten 17-00 Francijas Institūtā Helsinkos, Yrjönkatu 36. Sarunas valoda – franču. Ieeja – brīva.

Share with friends

Date and Time

Location

Institute of France in Finland

36 Yrjönkatu

00100 Helsinki

Finland

View Map

Save This Event

Event Saved