Free

South Wales Autism Strategy Practice Sharing and Networking Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Central South Consortium

Tŷ Dysgu, Cefn Coed

Parc Nantgarw

Cardiff

CF15 7QQ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Yn dod a arweinwyr ASA awdurdodau lleol, staff newydd awtistiaeth integredig, arweinwyr strategol a’r Tîm ASA Cenedlaethol at ei gilydd, datblygu cysylltiadau gwaith a chytuno dull cydlynol i gefnogi unigolion awtistig ar draws y rhanbarth. Bydd y diwrnod yn gweithredu fel dathliad o’r gwaith hyd yma ac yn gosod cyfeiriad i gynllunio i’r dyfodol. Mae’r diwrnod yn cael ei anelu at:

  • Arweinwyr ASA awdurdodau lleol
  • Staff y gwasanaeth awtistiaeth integredig
  • Arweinwyr strategol ar draws iechyd, gofal cymdeithasol ac addysgBringing together local authority ASD leads, new integrated autism staff, strategic leads and the national ASD team to share practice, develop working relationships and agree a cohesive approach to supporting autistic individuals across the region. This day will act as a celebration of work to date and set direction for future planning. This day is aimed at:

  • Local authority ASD leads
  • Integrated autism service staff
  • Strategic leads across health, social care and education
Share with friends

Date and Time

Location

Central South Consortium

Tŷ Dysgu, Cefn Coed

Parc Nantgarw

Cardiff

CF15 7QQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved