Free

Spoken Word and Slam Poetry in Secondary Schools | Y Gair Llafar a Barddoni...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St David's Hall

The Hayes

Cardiff

CF10 1AH

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

A day of practical hands on work with two inspiring practitioners of spoken word and Slam poetry from Literature Wales.

Joelle Taylor (Creative Director of SLAMbassadors) will introduce the artistic aspects of SLAMbassadors; including the history of slam, evidence of the effects of creative projects on overall GCSE attainment and the uses of slam within formal education.

The afternoon session led by Michael Church will offer inspirational engagement techniques for written and oral work.

This day of training is aimed at teachers of keystage 3 groups in particular.

Joelle is an award winning poet, playwright, performer, critic and author with over 16 years’ experience of facilitating masterclasses in schools, colleges and universities across the country. Mike Church gave up his post as a deputy head teacher in 2007 and began working freelance as a writer and performer. Since that time he has written 26 books and delivered over 1,000 workshops for children and young people.

Places on the course are free to book and the network will sponsor your attendance by supporting the cost of supply staff up to £180 per day.
Diwrnod o waith cwbl ymarferol gyda dau ymarferwr ysbrydoledig y gair llafar a barddoniaeth Slam o Lenyddiaeth Cymru.

Bydd Joelle Taylor (Cyfarwyddwr Creadigol SLAMbassadors) yn cyflwyno’r agweddau artistig ar SLAMbassadors; gan gynnwys hanes slam, tystiolaeth o effeithiau prosiectau creadigol ar gyrhaeddiad TGAU at ei gilydd a’r gwahanol ffyrdd o ddefnyddio slam o fewn addysg ffurfiol.

Bydd sesiwn y prynhawn dan arweiniad Michael Church yn cynnig technegau ennyn diddordeb ysbrydoledig ar gyfer gwaith llafar ac ysgrifenedig.

Mae’r diwrnod yma o hyfforddiant wedi’i fwriadu’n neilltuol ar gyfer athrawon grwpiau cyfnod allweddol 3.

Mae Joelle yn fardd, yn ddramodydd, yn berfformiwr, yn feirniad ac yn awdur arobryn a chanddi dros un mlynedd ar bymtheg o brofiad hwyluso dosbarthiadau meistr mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion drwy hyd a lled y wlad.

Rhoes Mike Church y gorau i’w swydd yn ddirprwy brifathro yn 2007 a dechrau gweithio ar ei liwt ei hun fel awdur a pherfformiwr. Ers hynny sgrifennodd chwe llyfr ar hugain a thraddodi dros fil o weithdai i blant a phobl ifanc.

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £180 y diwrnod.

Share with friends

Date and Time

Location

St David's Hall

The Hayes

Cardiff

CF10 1AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved