£124.99

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Principality Stadium

Westgate Street

Cardiff

CF10 1NS

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Friends Who Are Going
Event description

Description

Responding to the global challenge in Sport Integrity, this one-day conference is bringing together international experts in the field of sports ethics, integrity, anti-doping, gambling and governance.

With a keynote from David Howman, Head of the International Athletics Association Federation (IAAF) Integrity Unit (and former President of WADA), plus delegates and speakers from other global organisations such as the International Ice Hockey Federation, International Paralympic Committee, UK Anti-Doping and the UK Gambling Commission, this is a not to be missed opportunity to hear about the latest initiatives and discuss the future trends and threats.

Professor Mike McNamee from Swansea University will co-chair the day at the Principality Stadium in Cardiff, in conjunction with Sport Wales.

Yn ymateb i’r her fyd-eang ym maes Integriti Chwaraeon, mae’r gynhadledd undydd yma’n dod ag arbenigwyr rhyngwladol ym maes moeseg chwaraeon, integriti chwaraeon, gwrthgyffuriau, gamblo a llywodraethu at ei gilydd.

Gyda phrif anerchiad gan David Howman, Pennaeth Uned Integriti Ffederasiwn Rhyngwladol y Gymdeithas Athletau (IAAF) (a chyn Lywydd WADA), a hefyd cynadleddwyr a siaradwyr o sefydliadau byd-eang eraill fel y Ffederasiwn Hoci Iâ Rhyngwladol, y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol, Sefydliad Gwrthgyffuriau’r DU a Chomisiwn Gamblo’r DU, dyma gyfle na ddylech ei golli i glywed am y mentrau diweddaraf ac i drafod y tueddiadau a’r bygythiadau yn y dyfodol.

Bydd yr Athro Mike McNamee o Brifysgol Abertawe yn cadeirio’r diwrnod yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd, ar y cyd â Chwaraeon Cymru.


Share with friends

Date and Time

Location

Principality Stadium

Westgate Street

Cardiff

CF10 1NS

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved