Sales Ended

Spotlight – Gender Equality Research Hub

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Life Sciences Hub Wales

The Chris McGuigan Hub

3 Assembly Square, Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Spotlight

Gender Equality Research Hub

We are pleased to invite you to the next meeting of our research hub, Spotlight, on Thursday 16th February, from 12pm to 2pm (lunch provided), at Life Sciences Hub Wales located in The Chris McGuigan Hub, 3 Assembly Square, Cardiff Bay, CF10 4PL.

The research hub will bring together researchers and policy officers from the third sector, politics and academia with an interest in gender equality. The meeting will include two speakers, discussion and networking opportunities.

This month's speakers:

Dr Hade Turkmen, Chwarae Teg:

• Understanding Businesses’ Perception of Modern Working Practices in Wales

Dr Turkmen will launch the findings of latest Chwarae Teg’s research into Perception of Modern Working Practices in Welsh business environment.

Dr Jody Mellor , Disability Wales DRILL Wales Programme Officers:

• An Introduction to DRILL (Disability Research on Independent Living and Learning) Research Programme

Dr Mellor will introduce the DRILL Research Programme and discuss the possible funding opportunities through the programme.

The presentations will be followed up by a discussion on research funding.

Places are limited and on a first come, first served basis.


We look forward to seeing you there!Spotlight

Hyb Ymchwil Cydraddoldeb Rhywiol

Mae’n bleser gennym eich gwahodd i gyfarfod nesaf ein hyb ymchwil, Spotlight, sy’n cael ei gynnal ddydd Iau 16 Chwefror rhwng 12pm a 2pm (darperir cinio), yn Hyb Gwyddorau Bywyd Cymru a leolir yn Hyb Chris McGuigan, 3 Sgwâr y Cynulliad, Bae Caerdydd, CF10 4PL.

Bydd yr hyb ymchwil yn dwyn ynghyd ymchwilwyr a swyddogion polisi o’r trydydd sector, y maes gwleidyddol a’r byd academaidd sydd â diddordeb mewn cydraddoldeb rhywiol. Bydd y cyfarfod yn cynnwys dau siaradwr, trafodaeth a chyfleoedd rhwydweithio.

Siaradwyr y mis hwn:

Dr Hade Turkmen, Chwarae Teg:

• Deall Canfyddiad Busnesau o Arferion Gwaith Modern yng Nghymru

Bydd Dr Turkmen yn lansio canfyddiadau gwaith ymchwil diweddaraf Chwarae Teg ym maes Canfyddiadau o Arferion Gwaith Modern yn amgylchedd busnesau Cymru.


Dr Jody Mellor , Swyddog Rhaglen Cymru ar gyfer Ymchwil Anabledd ar Fyw’n Annibynnol a Dysgu (DRILL) Cymru Anabledd Cymru:

• Cyflwyniad i Raglen Ymchwil DRILL (Ymchwil Anabledd ar Fyw’n Annibynnol a Dysgu)

Bydd Dr Mellor yn cyflwyno Rhaglen Ymchwil DRILL ac yn trafod y cyfleoedd ariannu posibl sydd ar gael drwy’r rhaglen.


Bydd trafodaeth ar gyllid ymchwil yn dilyn y cyflwyniadau.

Mae llefydd yn brin ac yn dod ar sail y cyntaf i'r felin


Gobeithio welwn ni chi yno!

Date and Time

Location

Life Sciences Hub Wales

The Chris McGuigan Hub

3 Assembly Square, Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved