Free

Spotlight on Trustees - West Wales Third Sector Conference 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Hermon - Hermon Community Centre

Hermon

SA36 0DT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

'Spotlight on Trustees': West Wales Third Sector Conference

This third West Wales Third Sector Conference is jointly organised by CAVO, CAVS and PAVS. The voluntary and community sector has faced challenging political and economic times in recent years. So now it is more important than ever that Trustees have the skills, knowledge and resilience to provide good governance .

Therefore the theme of this year's conference is 'Spotlight on Trustees', providing an opportunity to be brought up to date with key issues, developments and opportunities for the sector.

There will be presentations on the following:

  • Employing in the sector - ACAS

  • Committees - Recruitment & Diversity

  • Safeguarding within the Sector

  • Regional update - CAVS, CAVO & PAVS

  • Panel Question & Answer session

This is a free event and refreshments and a light lunch will be provided, please let us know if you have any specific dietary requirements.

The venue is fully accessible, with ample parking.

The conference is supported by Bevan and Buckland & Third Sector Support Wales.

We look forward to welcoming you.

If you require any further information contact your local CVC:

CAVS - Jackie Dorrian - jackie.dorrian@cavs.org.uk

CAVO - Teleri Davies - teleri.davies@cavo.org.uk

PAVS - Vanessa John - vanessa.john@pavs.org.uk

CYMRAEG

Sbotolau ar yr Ymddiriedolwyr: Cynhadledd Trydydd Sector Gorllewin Cymru

Mae'r trydedd gynhadledd Trydydd Sector Gorllewin Cymru yn cael ei threfnu ar y cyd gan CAVO, CAVS a PAVS. Mae'r sector gwirfoddol a chymunedol wedi wynebu cyfnod gwleidyddol ac economaidd heriol dros y blynyddoedd diwethaf. Felly nawr mae'n bwysicach nag erioed bod gan Ymddiriedolwyr y sgiliau, y wybodaeth a'r gwydnwch i ddarparu llywodraethu da.

Thema'r gynhadledd eleni felly yw ' Sbotolau ar yr Ymddiriedolwyr ', sy'n rhoi cyfle i gael y diweddaraf am faterion allweddol, datblygiadau a chyfleoedd i'r sector.

Bydd cyflwyniadau ar y canlynol:

  • Cyflogi yn y sector - ACAS
  • Pwyllgorau - Recriwtio & Amrywiaeth
  • Diogelu o fewn y sector
  • Diweddariad rhanbarthol -CAVS, CAVO & PAVS
  • Sesiwn Holi a Ateb y panel

Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim a bydd lluniaeth a chinio ysgafn yn cael eu darparu, rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw anghenion dietegol penodol.

Mae'r lleoliad yn gwbl hygyrch, gyda digon o le i barcio.

Cefnogir y gynhadledd gan Bevan a Buckland & Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â'ch CGS lleol:

CAVS-Jackie Dorrian- Jackie.Dorrian@cavs.org.uk

CAVO-Teleri Davies- Teleri.Davies@cavo.org.uk

PAVS-Vanessa John- Vanessa.John@pavs.org.uk
Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Hermon - Hermon Community Centre

Hermon

SA36 0DT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved