Free

Squarespace - Creu gwefan syml / Create a simple website

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Clwyd Chambers

Clwyd Street

Rhyl

LL18 3LA

United Kingdom

View Map

Event description
Cyfle i creu gwefan syml i chi'ch hun / Create your very own simple website

About this Event

Dysgwch sut i greu gwefan syml ar Squarespace.

Ymunwch â Katy Carlisle o The Wheel Exists i greu gwefan syml pedair tudalen gan ddefnyddio offeryn adeiladu gwefan Squarespace; nid oes angen profiad rhaglennu, a bydda ni’m yn defnyddio jargon!

Byddwn yn ymdrin â:

• Dewis templed

• Ychwanegu tudalennau a thestun

• Ychwanegu delweddau (gan gynnwys eich logo os oes gennych un)

• Addasu lliwiau a ffontiau

• Nodweddion a gosodiadau y byddech chi'n eu colli fel arall

• Cyflwyniad i Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO)

• Ychwanegu gwybodaeth SEO

• Ychwanegu baner Cwcis i gydymffurfio â GDPR

• Cysylltu parth eich gwefan

• Pa gynllun tanysgrifio sy'n iawn i chi

Byddwch hefyd yn cael:

• Fideo cyn-weithdy yn ymdrin â'r hyn i'w ystyried cyn cychwyn eich gwefan gyda rhai cwestiynau i'ch helpu i gael y gorau o'r hyfforddiant

• Rhestr wirio ôl-weithdy y gallwch ei defnyddio i sicrhau bod popeth yn barod cyn i chi roi eich gwefan yn fyw

• Gostyngiad o 20% yn eich blwyddyn gyntaf o ddefnyddio Squarespace, sy'n ddilys ar gyfer unrhyw gynllun

Ddim yn siŵr beth yw ystyr rhai o'r termau hyn? Mae Katy wedi llunio esboniad ar gyfer rhai ymadroddion gwefan allweddol. Rydych chi mewncwmni da gyda Katy, a bydd y gweithdy'n hwyl ac yn addysgiadol. Beth am fynd amdani, byddwch chi'n synnu'ch hun pa mor hawdd yw hi!

Cynhelir y digwyddiad yma drwy gyfrwng y Saesneg. Gadewch i ni wybod o flaen llaw os hoffwch i ni drefnu cyfieithu ar y pryd yn Gymraeg.

Mae darparwyr creu gwefannau eraill ar gael.

********************************************************************************************************

Learn how to create a simple website on Squarespace

Join Katy Carlisle from The Wheel Exists to create a simple four page website using the Squarespace website building tool; no coding required, and no jargon in sight!

We'll cover:

• Choosing a template

• Adding pages and text

• Adding images (including your logo if you have one)

• Customising colours and fonts

• Features and settings you might otherwise miss

• An introduction to Search Engine Optimisation (SEO)

• Adding SEO information

• Adding a Cookies banner to comply with GDPR

• Linking your website domain

• Which subscription plan is right for you

You'll also get:

• A pre-workshop video covering what to consider before starting your website with some questions to help you get the most from the training

• A post-workshop checklist you can use to make sure everything is ready before you put your website live

• A 20% discount in your first year of using Squarespace, valid for any plan

Not sure what some of these terms mean? Katy has put together an explanation for some key website phrases! You're in safe hands with Katy, and the workshop will be fun and informative. Why not go for it, you'll surprise yourself how easy it is!

Other website creation providers are available.

________________________

Mae’r rhaglen Hwb Menter wedi’i ariannu’n rannol gan yr Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd drwy Llywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub scheme has been part-funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government. 

Share with friends

Date and Time

Location

Clwyd Chambers

Clwyd Street

Rhyl

LL18 3LA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved