Free

SSCECymru: Supporting Service Children in Education Conference 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff City Football Club

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The SSCECymru conference is aimed at schools, education professionals, local authorities and support organisations across Wales who are working with or want to understand more about Armed Forces children and their families /

Mae’r gynhadledd hon ar gyfer ysgolion, proffesiynolion addysg a mudiadau cymorth ledled Cymru sy’n ymwneud â phlant milwyr a’u teuluoedd neu a hoffai ddeall rhagor am y pwnc.

The conference will explore themes such as Emotional Literacy, Empowering Service Children, Service children with Special Educational Needs and Collaboration and Sharing Good Practice. There will also be a chance to view the Supporting Service Children in Wales digital stories and to engage with professionals and support providers in our exhibition area /

Bydd y gynhadledd yn ystyried themâu megis llythrennedd teimladol, grymuso plant milwyr, plant milwyr ac arnynt anghenion addysgol arbennig, cydweithio a lledaenu arferion da. Fe fydd cyfle i weld straeon digidol am gynorthwyo plant milwyr yng Nghymru hefyd, yn ogystal ag ymgysylltu â phroffesiynolion a darparwyr cymorth o gwmpas yr arddangosfa.
Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff City Football Club

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved