Free

Stakeholder Planning Event for Safer Internet Day 2017 in Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Principality Stadium

Presidents Lounge

Westgate St

Cardiff

CF10 1NS

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


Safer Internet Day is celebrated globally in February each year to promote the safe and positive use of digital technology for children and young people. This event brings together key stakeholders to discuss our collaborative plans for the day.

Coordinated in the UK by the UK Safer Internet Centre the celebration sees hundreds of organisations unite to raise awareness of online safety issues and run events and activities right across the UK.

Safer Internet Day 2016 had unprecedented reach and impact with 1,140 organisations across the UK supporting the day. Collectively we reached 40% of UK children and 20% of UK parents.

We aim to make Safer Internet Day 2017 on February 7th even bigger and by working together we can have an incredible impact right across the UK. We would be delighted if you were able to join us and a range of leading organisations as we begin to plan for the day in Wales.

This event is supported by Welsh Government.Mae Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei ddathlu’n fyd-eang ym mis Chwefror bob blwyddyn i hyrwyddo defnydd diogel a chadarnhaol o dechnoleg ddigidol gan blant a phobl ifanc. Mae'r digwyddiad hwn yn dod â rhanddeiliaid allweddol at ei gilydd i drafod ein cynlluniau cydweithio ar gyfer y diwrnod.

Caiff y diwrnod ei gydlynu yn y DU gan Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU, ac yn ystod y dathliad mae cannoedd o sefydliadau yn uno i godi ymwybyddiaeth o faterion diogelwch ar-lein a chynnal digwyddiadau a gweithgareddau ledled y DU.

Cafodd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016 gyrhaeddiad ac effaith ddigynsail gyda 1,140 o sefydliadau ledled y DU yn cefnogi’r diwrnod. Gyda'n gilydd, fe wnaethom gyrraedd 40% o blant yn y DU ac 20% o rieni yn y DU.

Ein nod yw gwneud Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2017 ar 7fed o Chwefror yn fwy byth a thrwy gydweithio gallwn gael effaith anhygoel ledled y DU gyfan. Byddem wrth ein bodd pe gallech ymuno â ni ac ystod o sefydliadau blaenllaw wrth i ni ddechrau cynllunio ar gyfer y diwrnod yng Nghymru.

Cefnogir y digwyddiad hwn gan Lywodraeth Cymru.


Share with friends

Date and Time

Location

Principality Stadium

Presidents Lounge

Westgate St

Cardiff

CF10 1NS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved