Staying Well at Work - Macmillan Coffee Morning / Information Morning

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Staying Well at Work Centre

Heol Talbot Road

Llantrisant

CF72 8AW

United Kingdom

View Map

Event description
Staying Well at Work presents - An Informative presentation for Business Owners and Managers on supporting employees affected by cancer.

About this Event

The Staying Well at Work Team are proud to host an informative charity event supporting Macmillan at their newly refurbished wellbeing centre in order to raise money for this amazing charity.

The aim is to provide information to Business Owners and Managers on how they can support their Employees who are affected by cancer.

The Morning will consist of a presentation on processes and procedures to support employees affected by cancer and also an opportunity for you to speak to our highly qualified professionals and ask any questions you may have.

This is a great opportunity to come along and meet the team but also find out about our free services and how we can support Employers and their Employees within Rhondda Cynon Taff with their wellbeing.

There will be a selection of delicious cakes on sale along with tea and coffee and 100% of the proceeds will go towards helping Macmillan support those affected by cancer.

If you require any further information or have any special requirements for the event then please contact us on the information below.

Looking forward to seeing you.

Staying Well at Work Team

Telephone: 01443 827317

Email: stayingwellatwork@rctcbc.gov.uk

Yn Gymraeg

Cadw'n Iach yn y Gwaith - Bore Coffi / Gwybodaeth Macmillan

Mae Cadw'n Iach yn y Gwaith yn cyflwyno... Cyflwyniad ar sut i gefnogi gweithwyr sydd wedi'u heffeithio gan ganser i Berchnogion Busnesau a Rheolwyr.

Mae'r Garfan Cadw'n Iach yn y Gweithle yn falch o gynnal achlysur elusennol ac addysgiadol yn eu canolfan lles newydd i gefnogi a chodi arian i Macmillan.

Y nod yw darparu gwybodaeth am sut i gefnogi gweithwyr sydd wedi'u heffeithio gan ganser i Berchnogion Busnesau a Rheolwyr.

Bydd y bore'n cynnwys cyflwyniad am brosesau a gweithdrefnau sydd yno i gefnogi gweithwyr sydd wedi'u heffeithio gan ganser a chyfle i siarad â'n gweithwyr proffesiynol, sy'n arbenigo yn y maes, i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Dyma gyfle gwych i alw draw i gwrdd â'r garfan ac i ddod i wybod rhagor am ein gwasanaethau am ddim, a sut mae modd i ni gefnogi lles Cyflogwyr a'u Gweithwyr yn Rhondda Cynon Taf.

Bydd cacennau blasus ar werth ynghyd â the a choffi. Bydd 100% o'r elw yn mynd tuag at helpu Macmillan i gefnogi'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan ganser.

Os ydych chi angen rhagor o wybodaeth neu os oes gennych chi unrhyw anghenion ar gyfer yr achlysur, cysylltwch gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Edrych ymlaen at eich gweld chi.

Y Garfan Cadw'n Iach yn y Gwaith

Ffôn: 01443 827317

E-bost: CadwnIachynyGwaith@rctcbc.gov.uk

Date and Time

Location

Staying Well at Work Centre

Heol Talbot Road

Llantrisant

CF72 8AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved