Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

STEM yn Fyw! STEM Live! 2018 - Mynegi Diddordeb / Expression of Interest

Cardiff University

Thursday, 28 June 2018 from 09:30 to 14:00

Registration Information

Type End Quantity
Athrawon/Cynorthwywyr Addysgu/Gweithwyr Cymorth // Teachers / TA / Support Worker 21 Jun 2018 Free  
Myfyrwyr // Students 21 Jun 2018 Free  

Share STEM yn Fyw! STEM Live! 2018 - Mynegi Diddordeb / Expression of Interest

Event Details

STEM yn Fyw!: Dydd Iau, 28 Mehefin 2018 rhwng 9.30 a 14.00, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae digwyddiad STEM yn Fyw! wedi'i gynllunio i roi safbwynt newydd i fyfyrwyr drwy eu tywys o'r ystafell ddosbarth a'u rhoi mewn amgylchedd lle gallant ymgolli ym myd gwyddoniaeth.

Os hoffech ddod draw ar y diwrnod, cofrestrwch eich diddordeb yma ar Eventbrite, ac yna byddwn yn cysylltu gyda ffurflenni cofrestru a chaniatâd. Gall pob ysgol ddod â hyd at 12 o ddisgyblion Blwyddyn 8, a hyd at 3 athro.

Er bod y diwrnod hwn wedi'i seilio ar bynciau STEM, mae croeso i ysgolion ddod â grŵp o fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn amrywiaeth o bynciau.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn FirstCampus@caerdydd.ac.uk neu 029 2087 4968


 STEM Live!: Thursday, 28th June 2018 from 9:30 – 14:00, National Museum Cardiff

The STEM Live! event has been designed to give students a fresh perspective by taking them out of the classroom and into an environment where they can immerse themselves in the world of science.

If you would like to come along on the day, please register your interest here on Eventbrite, and then we will be in touch with individual registration and permission forms. Each school can bring up to 12 pupils from Year 8, and up to 3 accompanying teachers.

Although this day is based around the STEM subjects, we welcome schools to bring a group of students interested in a range of subjects.

For further information, please contact us at FirstCampus@cardiff.ac.uk or 029 2087 4968

Do you have questions about STEM yn Fyw! STEM Live! 2018 - Mynegi Diddordeb / Expression of Interest ? Contact Cardiff University

Save This Event

Event Saved

When & Where


Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd / National Museum Cardiff
Parc Cathays / Cathays Park
CF10 3NP Caerdydd / Cardiff
United Kingdom

Thursday, 28 June 2018 from 09:30 to 14:00


  Add to my calendar

Organiser

Cardiff University

Founded in 1883, Cardiff is established as one of Britain’s leading universities. We have over 300 courses that you can tailor to your ambitions & interests.

  Contact the Organiser
STEM yn Fyw! STEM Live! 2018 - Mynegi Diddordeb / Expression of Interest
Things to do in Caerdydd / Cardiff Networking School Activities

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.