Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Neuadd Reichel

Bangor University

Bangor

LL57 2TR

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dyma'r dudalen gofrestru ar gyfer y digwyddiad STEME + ddydd Gwener, 8 Tachwedd 2019 yn Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor.

Thema'r digwyddiad undydd hwn yw 'Dysgu a Gweithio gyda'n Gilydd' (cyfuniad o themâu o'r Gynhadledd Rhannu Rhagoriaeth mewn Addysg Feddygol yn Abertawe).

Mae'r digwyddiad yn agored i'r pedwar categori o hyfforddwr meddygol gofal eilaidd sydd angen cydnabyddiaeth gan y GMC, hy:

  • Goruchwylwyr Addysgol Meddygon Iau
  • Goruchwylwyr Clinigol Enwebedig Meddygon Iau
  • Cydlynwyr Arweiniol hyfforddiant israddedig mewn Darparwyr Addysg Lleol (LEP)
  • Meddygon sy'n gyfrifol am oruchwylio cynnydd addysgol myfyrwyr israddedig ar gyfer ysgol feddygol

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad STEME +, cliciwch ar 'Register' uchod a llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein.

Noder: Bydd y rhaglen ar gyfer STEME + yn debyg iawn i'r Gynhadledd STEME yn Abertawe felly dylai cynrychiolwyr fynychu un digwyddiad yn unig.This is the registration page for the STEME+ event on Friday, 8th November 2019 at Neuadd Reichel, Bangor University.

The theme for this one day event is 'Learning and Working Together' (a combination of themes from the Sharing Training Excellence in Medical Education Conference in Swansea).

The event is open to the four categories of secondary care medical trainer requiring recognition by the GMC, i.e:

  • Educational Supervisors of Junior Doctors
  • Named Clinical Supervisors of Junior Doctors
  • Lead Co-ordinators of undergraduate training at Local Education Providers (LEP)
  • Doctors responsible for overseeing undergraduate students’ educational progress for medical school

To register for the STEME+ event, please click on 'Register' above and complete the online registration form.

Note: The programe for STEME+ will be very similar to the STEME Conference in Swansea so delegates should only attend one event.

Share with friends

Date and Time

Location

Neuadd Reichel

Bangor University

Bangor

LL57 2TR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved