Free

STEME Conference 2019 - Swansea Day One

Sales Have Ended

Registrations are closed
All places for Day 1 of the 'Sharing Training Excellence in Medical Education' Conference on Wednesday, 2 October 2019 at the Liberty Stadium, Swansea have now been booked. If you would like to be notified if a place becomes available please select 'Add to Waitlist' and enter your details. If a place does become available, you will then be contacted automatically, via email, with further instructions on how to register. You will have 4 days in which to register, after which the place will be offered to another person on the Waitlist. No further action is required at this stage. In the event that a place does not become available for you to attend, the keynote and plenary sessions from the day will be live streamed. They will also be recorded and made available online as a certificated package. Mae pob lle ar gyfer Diwrnod 1 y Gynhadledd 'Rhannu Hyfforddiant Rhagoriaeth mewn Addysg Feddygol' ar ddydd Mercher, 2 Hydref 2019 yn Stadiwm Liberty, Abertawe bellach wedi eu harchebu. Os hoffech gael gwybod os daw lle ar gael dewiswch 'Ychwanegu at Rhestr Aros' a nodwch eich manylion. Os daw lle ar gael, yna cysylltir â chi'n awtomatig, drwy e-bost, gyda chyfarwyddiadau pellach ar sut i gofrestru. Bydd gennych 4 diwrnod i gofrestru, ac yna cynigir y lle i berson arall ar y Rhestr Aros. Nid oes angen cymryd camau pellach ar hyn o bryd. Os na fydd lle ar gael i chi ei fynychu, bydd y prif sesiynau a'r sesiynau llawn o'r dydd yn cael eu ffrydio'n fyw. Byddant hefyd yn cael eu cofnodi a'u darparu ar-lein fel pecyn ardystiedig.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Liberty Stadium

Landore

Swansea

SA1 2FA

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
All places for Day 1 of the 'Sharing Training Excellence in Medical Education' Conference on Wednesday, 2 October 2019 at the Liberty Stadium, Swansea have now been booked. If you would like to be notified if a place becomes available please select 'Add to Waitlist' and enter your details. If a place does become available, you will then be contacted automatically, via email, with further instructions on how to register. You will have 4 days in which to register, after which the place will be offered to another person on the Waitlist. No further action is required at this stage. In the event that a place does not become available for you to attend, the keynote and plenary sessions from the day will be live streamed. They will also be recorded and made available online as a certificated package. Mae pob lle ar gyfer Diwrnod 1 y Gynhadledd 'Rhannu Hyfforddiant Rhagoriaeth mewn Addysg Feddygol' ar ddydd Mercher, 2 Hydref 2019 yn Stadiwm Liberty, Abertawe bellach wedi eu harchebu. Os hoffech gael gwybod os daw lle ar gael dewiswch 'Ychwanegu at Rhestr Aros' a nodwch eich manylion. Os daw lle ar gael, yna cysylltir â chi'n awtomatig, drwy e-bost, gyda chyfarwyddiadau pellach ar sut i gofrestru. Bydd gennych 4 diwrnod i gofrestru, ac yna cynigir y lle i berson arall ar y Rhestr Aros. Nid oes angen cymryd camau pellach ar hyn o bryd. Os na fydd lle ar gael i chi ei fynychu, bydd y prif sesiynau a'r sesiynau llawn o'r dydd yn cael eu ffrydio'n fyw. Byddant hefyd yn cael eu cofnodi a'u darparu ar-lein fel pecyn ardystiedig.
Event description

Description

Dyma'r dudalen gofrestru ar gyfer Diwrnod 1 y Gynhadledd Rhannu Rhagoriaeth mewn Addysg Feddygol ar ddydd Mercher 2 Hydref 2019 yn Stadiwm Liberty, Abertawe.

Thema gyffredinol y Gynhadledd yw 'Dysgu a Gweithio gyda'n Gilydd' a'r thema ar gyfer Diwrnod 1 yw ‘Dysgu Gyda'n Gilydd '.

Mae'r digwyddiad yn agored i'r pedwar categori o hyfforddwr meddygol gofal eilaidd sydd angen cydnabyddiaeth gan y GMC, sef:

  • Goruchwylwyr Addysgol Meddygon Iau
  • Goruchwylwyr Clinigol Enwebedig Meddygon Iau
  • Cydlynwyr Arweiniol hyfforddiant israddedig mewn Darparwyr Addysg Lleol (LEP)
  • Meddygon sy'n gyfrifol am oruchwylio cynnydd addysgol myfyrwyr israddedig ar gyfer ysgol feddygol

I gofrestru ar gyfer Diwrnod 1 y Gynhadledd, cliciwch ar 'Register' uchod a llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein.

Os hoffech chi fynychu Diwrnod 2 y Gynhadledd hefyd, bydd angen i chi gofrestru ar wahân ar gyfer y diwrnod hwnnw.


This is the registration page for Day 1 of the Sharing Training Excellence in Medical Education Conference on Wednesday 2 October 2019 at the Liberty Stadium, Swansea.

The overarching theme for the Conference is 'Learning and Working Together' and the theme for Day 1 is ‘Learning Together'.

The event is open to the four categories of secondary care medical trainer requiring recognition by the GMC, i.e:

  • Educational Supervisors of Junior Doctors
  • Named Clinical Supervisors of Junior Doctors
  • Lead Co-ordinators of undergraduate training at Local Education Providers (LEP)
  • Doctors responsible for overseeing undergraduate students’ educational progress for medical school

To register for Day 1 of the Conference, please click on 'Register' above and complete the online registration form.

If you would also like to attend Day 2 of the Conference, you will need to register separately for that day.

Share with friends

Date and Time

Location

Liberty Stadium

Landore

Swansea

SA1 2FA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved