Free

Multiple Dates

Steve Attwood Wright + Blanket Coverage Contemporary Weaving Exhibitions

Actions and Detail Panel

Free
Event description
An opportunity to see some of Wales’s leading textile artists //Cyfle i weld rhai o artistiaid tecstilau mwyaf blaenllaw Cymru

About this event

This autumn we’ll be celebrating weave at the gallery with two exhibitions. Steve Attwood Wright is one of our foremost hand loom weavers. Based less than 10 miles from the gallery, this will be the first time that we have shown a major body of his work. Oriel Davies is pleased to be able to share with you a body of work that spans decades and includes new work created specifically for this exhibition.

Blanket Coverage is a Llantarnam Grange touring exhibition curated by Laura Thomas featuring contemporary woven blankets by makers from across Wales, the UK and internationally.Their interpretations of the blanket push the boundaries of traditional hand weaving, designing for commercial production as well as address issues of sustainability.

//

Yr hydref hwn byddwn yn dathlu gwehyddu yn yr oriel gyda dwy arddangosfa. Mae Steve Attwood Wright yn un o'n gwehyddion gwŷdd llaw mwyaf blaenllaw. Wedi'i leoli llai na 10 milltir o'r oriel, hwn fydd y tro cyntaf i ni ddangos corff mawr o'i waith. Mae Oriel Davies yn falch o allu rhannu corff o waith gyda chi sy'n rhychwantu degawdau ac sy'n cynnwys gwaith newydd a grëwyd yn benodol ar gyfer yr arddangosfa hon.

Arddangosfa deithiol Llantarnam Grange yw Blanket Coverage a guradwyd gan Laura Thomas sy'n cynnwys blancedi gwehyddu cyfoes gan wneuthurwyr o bob rhan o Gymru, y DU ac yn rhyngwladol. Mae eu dehongliadau o'r flanced yn gwthio ffiniau gwehyddu dwylo traddodiadol, gan ddylunio ar gyfer cynhyrchu masnachol yn ogystal â mynd i'r afael â materion cynaliadwyedd.

Share with friends
{ _('Organizer Image')}

Organiser Oriel Davies Gallery

Organiser of Steve Attwood Wright + Blanket Coverage Contemporary Weaving Exhibitions

A contemporary art gallery in the heart of Wales  Oriel Davies is the largest and most significant visual arts venue in the region and a key gallery of Wales, showing groundbreaking national and international art and craft

Save This Event

Event Saved