Story of the Stars / Stori’r Sêr

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Caban Coch Car Park, near Elan Valley Visitor Centre - SN923646

Elan Valley Visitor Centre

Rhayader

ld6 5hp

United Kingdom

View Map

Event description
Join storyteller, Kama Roberts, as she takes you on a journey of the stars / Ymunwch â’r chwedleuwr, Kama Roberts, wrth iddi hi fynd â chi a

About this Event

A unique night-time event, held under the dark skies of the Elan Valley International Dark Sky Park. Join storyteller, Kama Roberts, as she takes you on a journey of the stars. She will illuminate the night with her immersive tales of the constellations, touching on ancient mythology and night-time culture from across the world. This will involve a gentle walk along the Caban Coch cycle trail and will not be more than 2 miles in length. Please note, this event is suitable for children eight years old and above. Please wear suitable outdoor clothing, bring torches and your imagination! Meet at Caban Coch Car Park SN923646. If the weather is bad, the event will be held at Penbont House – you will be contacted prior to the event.

For any enquiries please email: info@elanvalleytrust.org or phone 01597 810449

Website

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Stori’r Sêr

29ain o Fedi

7.30yh

Digwyddiad unigryw gyda’r hwyr, i’w gynnal o dan wybren y nos ym Mharc Wybren Dywyll Ryngwladol Cwm Elan. Ymunwch â’r chwedleuwr, Kama Roberts, wrth iddi hi fynd â chi ar daith y sêr. Fe fydd hi’n goleuo’r nos gyda’i chwedlau dyrys am y clystyrau, ac yn cyffwrdd â mytholeg hynafol a diwylliannau y nos ledled y byd. Gwisgwch ddillad addas, dewch â thortshys a’ch dychymyg! Man cyfarfod ym Maes Parcio Caban Coch. Os na fydd y tywydd yn dda, fe gynhelir y digwyddiad yn Nhŷ Penbont – fe gysylltir â chi cyn y digwyddiad.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Date and Time

Location

Caban Coch Car Park, near Elan Valley Visitor Centre - SN923646

Elan Valley Visitor Centre

Rhayader

ld6 5hp

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved