£21.59 – £74.34

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

University of South Wales, Cardiff Campus, The ATRiuM

86-88 Adam Street

Cardiff

CF24 2FN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description


Special free opening event: The Anthropologist - film screening with Dr. Susie Crate on 11 April, 2019, 6pm. For further details and bookings see: theanthropologistscreening.eventbrite.co.uk


13th Annual Storytelling Symposium, 12-13 April, 2019

George Ewart Centre for Storytelling,

University of South Wales Atrium Campus

THEME: Storytelling and the Environment

Keynote Speaker: George Marshall (Climate Outreach)

The George Ewart Evans Centre for Storytelling invites you to participate in our thirteenth annual symposium on the theme of “Storytelling and the Environment.” The symposium will feature keynote speakers, provocations, Q and A sessions, paper presentations, workshops, and performances. Each paper or talk will be allocated 20 minutes; panel discussions and workshops will be allocated 1 hour. Please submit an abstract of no more than 300 words by Tuesday, 15th January, 2019, clearly marking whether you are proposing a panel discussion, paper, workshop, etc. Send completed abstracts to joseph.sobol@southwales.ac.uk.

Contributors will be notified by Tuesday, 12th February, 2019. Please get in touch with Joseph Sobol via email for further information.
13eg Symposiwm Blynyddol Adrodd Storïau, 12-13 Ebrill, 2019

Canolfan Adrodd Storïau George Ewart,

Campws yr Atrium Prifysgol De Cymru

THEMA: Adrodd Storïau a’r Amgylchedd

Prif Siaradwr: George Marshall (Climate Outreach)

Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn eich gwahodd i gymryd rhan yn ein trydydd symposiwm ar ddeg blynyddol ar y thema “Adrodd Storïau a’r Amgylchedd”. Bydd y symposiwm yn cynnwys prif siaradwyr, trafodaethau, sesiynau holi ac ateb, cyflwyno papurau, gweithdai a pherfformiadau. Neilltuir 20 munud ar gyfer pob papur neu drafodaeth; neilltuir 1 awr ar gyfer trafodaethau panel a gweithdai. Cyflwynwch grynodeb o ddim mwy na 300 o eiriau erbyn dydd Mawrth, 15 Ionawr, 2019, gan nodi'n glir a ydych yn cynnig trafodaeth panel, papur, gweithdy, ac ati. Anfonwch grynodebau wedi'u cwblhau at joseph.sobol@southwales.ac.uk.

Hysbysir cyfranwyr erbyn dydd Mawrth, 12 Chwefror, 2019. Cysylltwch â Joseph Sobol drwy e-bost am fwy o wybodaeth.
2019 Symposium costs

Price structure for paying delegates:

Academic presenters: concession/half cost

•Non-academic presenters: no cost - such delegates should notify Joseph Sobol (joseph.sobol@southwales.ac.uk) confirming attendance and dietary requirements.

•Student attendees (presenting/non-presenting): concession/half cost

•Academic/Public attendees (non-presenting): full cost

Ticket Type Prices:

One Day - Friday (student/concession) £20.00

One day - Friday (full price) £40.00

Two day (student/concession) £35.00

Two day (full price) £70.00

One Day - Saturday (student/concession) £20.00

One Day - Saturday (full price) £40.00


RICE logo


Reducing Industrial Carbon Emission (RICE)

Share with friends

Date and Time

Location

University of South Wales, Cardiff Campus, The ATRiuM

86-88 Adam Street

Cardiff

CF24 2FN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved