Storytelling in the Drut'syla tradition

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

CAD 109, ATriuM, University of South Wales

86-88 Adam Street

Cardiff

CF24 2FN

United Kingdom

View Map

Event description
Storytelling in the Drut'syla tradition, with Shonaleigh

About this Event

Mae Shonaleigh yn un o'r storïwyr mwyaf blaenllaw yn y DU heddiw. Mae hi'n gweithio mewn traddodiad a basiwyd i lawr yn ei theulu sy'n cynnwys cylchoedd hir o chwedlau wedi'u plethu'n gywrain o'r traddodiadau Iddewig Hebraeg, Sephardic ac Ashkenazic. Gan ddechrau nos Wener trwy brynhawn Sul bydd hi'n dweud wrth un o'r cylchoedd hyn, "Tobias and the Snow Tear." Bydd pum sesiwn, dydd Gwener rhwng 6yh-9yh, dydd Sadwrn rhwng 10yb-1yp, 2yp-5yh, a 7yh-9yh, a dydd Sul o 11yb-2yp.

Awgrymir rhodd o - £25.

Shonaleigh is one of the foremost storytellers in the UK today. She works in a tradition passed down in her family consisting of long cycles of intricately interwoven tales from the Hebrew, Sephardic, and Ashkenazic Jewish traditions. Beginning Friday evening through Sunday afternoon she will tell one of these cycles, "Tobias and the Snow Tear." There will be five sessions, Friday from 6p-9pm, Saturday from 10-1, 2-5, and 7-9, and Sunday from 11-2.

Suggested donation - £25

https://www.shonaleigh.uk/courses/tellers-tales-and-tradition/

Date and Time

Location

CAD 109, ATriuM, University of South Wales

86-88 Adam Street

Cardiff

CF24 2FN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved