Storytelling with Bare Conductive Touch Boards   Adrodd Stori gyda Byrddau Cyffwrdd
Free
Storytelling with Bare Conductive Touch Boards   Adrodd Stori gyda Byrddau Cyffwrdd

Storytelling with Bare Conductive Touch Boards Adrodd Stori gyda Byrddau...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Overview

With the help of an Arduino powered board the workshop will guide you through making stories via a creative process using conductive materials.

This one day hands on workshop will cover:

  • How to use the Bare Conductive Touch Board for creative storytelling projects.
  • How to use conductive materials to create drawings and writing that makes sounds

By the end of the session you will be able to:

  • Use the conductive Touch Board
  • Apply its use for storytelling and other creative classroom projects


Who Should Attend

Aimed at teachers who want to develop resources for reluctant readers and find novel ways to enhance literacy skills.

Delegates need no prior knowledge of using programming and physical technology but want to use them in the classroom to enhance learning and comply with the Digital Competency Framework.

This free workshop is only open to teachers who work or live in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.


Facilitator

Martijn Gommeren is a multi-skilled product designer with an interest in making things work. He is experienced in a range of digital making technologies from 3D printing and laser cutting to screen based technologies. Martijn uses these technologies on a daily basis, including Arduino, Microbit as well as CAD software and the Adobe suite. He is able to look at your ideas, concepts and project from the ground up to make them work.


Trosolwg

Gyda chymorth bwrdd wedi’i bweru gan Arduino bydd y gweithdy yn eich tywys i greu storïau dwy broses greadigol gan ddefnyddio deunyddiau dargludol.

Bydd y gweithdy undydd ymarferol hwn yn cwmpasu:

  • Sut i ddefnyddio Bwrdd Cyffwrdd Bare Conductive ar gyfer prosiectau adrodd stori creadigol.
  • Sut i ddefnyddio deunyddiau dargludol i greu darluniau ac ysgrifennu sy’n gwneud synau.

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch yn gallu:

  • Defnyddio’r Bwrdd Cyffwrdd dargludol.
  • Cymhwyso ei ddefnydd ar gyfer adrodd stori a phrosiectau creadigol eraill yn yr ystafell ddosbarth.

Pwy ddylai fynychu?

Anelir at athrawon sydd am ddatblygu adnoddau ar gyfer darllenwyr amharod a dod hyd i ffyrdd newydd i wella sgiliau llythrennedd.

Nid oes angen i fynychwyr fod â gwybodaeth flaenorol o ddefnyddio rhaglennu a thechnoleg ffisegol ond eu bod eisiau eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth i wella dysgu a chydymffurfio â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Dim ond i athrawon sy’n gweithio neu’n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen y mae’r gweithdy am ddim hwn ar gael.

Hwylusydd

Mae Martijn Gommeren yn ddylunydd cynnyrch aml-sgil gyda diddordeb mewn gwneud i bethau weithio. Mae ganddo brofiad mewn ystod o dechnolegau gwneud digidol, o argraffu 3D a thorri laser i dechnolegau seiliedig ar sgrin. Bydd Martin yn defnyddio’r technolegau hyn yn ddyddiol, gan gynnwys Arduino, Microbit yn ogystal â meddalwedd CAD a’r gyfres Adobe. Gall edrych ar eich syniadau, cysyniadau a’ch prosiect o’r llawr i fyny a gwneud iddynt weithio.

Share with friends

Date and Time

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved