Free

Stress Management in the Workplace During Covid-19

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Free Wellbeing Webinar for Businesses, Managers and Employees

About this Event

This free, one hour webinar for managers, supervisors, team leaders and employees is delivered by our ‘In Work Support’ (IWS) Service and forms part of a wider programme of wellbeing support for (employed and self-employed) individuals and small-to- medium-sized businesses across Swansea, Neath Port Talbot and Bridgend.

We all have times when we feel under pressure – both in and outside of work; however the longer this not addressed, the more detrimental it can be on your health and wellbeing. This 60 minute session gives an overview of the signs and symptoms and introduces simple coping strategies that can help individuals to manage stress more effectively.

All attendees who register for a free place via Eventbrite will receive an email detailing the joining instructions for this Microsoft Teams session prior to the webinar.

For more information about Wellbeing through Work and our IWS Service, please visit our website: www.wellbeingthroughwork.org.uk

Or, to find out whether you and your workforce are eligible for free wellbeing support, please get in touch with us at: wtw@wales.nhs.uk or call: 01639 684 568.

Please note: IWS is part-funded by the European Social Fund through Welsh Government. Our In Work Support Service provides free wellbeing support and therapies for employed and self-employed people, and supports small and medium sized business to improve wellbeing in the workplace.

Rydyn ni i gyd yn cael amseroedd pan rydym yn teimlo o dan bwysau – yn y gwaith a’r tu allan iddo; ond o adael hyn am amser hir heb roi sylw iddo, gall fod yn niweidiol i’ch iechyd a’ch lles. Mae’r sesiwn 60 munud yma’n crynhoi’r arwyddion a’r symptomau ac yn cyflwyno strategaethau ymdopi syml a all helpu unigolion i reoli straen yn fwy effeithiol.

Bydd pawb sy'n mynychu am ddim trwy Eventbrite yn derbyn e-bost yn rhoi manylion y cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y sesiwn Timau Microsoft hon cyn y weminar.

I gael gwybod sut gallwn ni eich helpu chi neu eich busnes:

Ffoniwch: 01639 684568 Ebost: wtw@wales.nhs.uk

Gwefan: www.wellbeingthroughwork.org.uk

Mae’r Gwasanaeth Cefnogi yn y Gwaith yn bosib drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Nid oes unrhyw gost i gyflogwyr nac i unigolion ddefnyddio’r rhaglen.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved