Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

Stress Management / Rheoli Straen

Student Support Workshops, Cardiff University

Monday, 11 March 2019 from 14:00 to 16:00 (GMT)

Stress Management / Rheoli Straen

Ticket Information

Type End Quantity
Stress Management / Rheoli Straen Ended Free  

Event Details

This workshop is aimed at helping you manage your stress levels. We will look at what stress is and try to understand how this affects us in terms of our thoughts, feelings, physical symptoms and behaviour.

We will cover strategies that will support you to recognise what triggers your stress and to manage stressful thoughts and feelings. Finally, we will look at calming our stress levels and various relaxation methods, including mindfulness.

Please note: Bookings for all our workshops open two weeks in advance.


Nod y gweithdy hwn yw eich helpu i reoli eich lefelau straen. Byddwn yn ystyried beth yw straen ac yn ceisio deall sut mae hyn yn effeithio arnom o ran ein meddyliau, teimladau, symptomau corfforol ac ymddygiad.

Byddwn yn trafod strategaethau a fydd yn eich cefnogi i adnabod beth sy'n achosi eich straen, a rheoli meddyliau a theimladau straenus. Yn olaf, byddwn yn trafod ffyrdd o dawelu ein meddyliau a dulliau ymlacio amrywiol, gan gynnwys ymwybyddiaeth ofalgar.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai bythefnos ymlaen llaw.

 

Do you have questions about Stress Management / Rheoli Straen? Contact Student Support Workshops, Cardiff University

When & Where


Skills Hub, 2nd floor
Cardiff University Students' Union
Park Place
CF10 3QN Cardiff
United Kingdom

Monday, 11 March 2019 from 14:00 to 16:00 (GMT)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.