Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

Striking The Balance / Creu Cydbwysedd

Student Support Workshops, Cardiff University

Monday, 18 March 2019 from 14:00 to 16:00 (GMT)

Striking The Balance / Creu Cydbwysedd

Ticket Information

Type End Quantity
Striking The Balance / Creu Cydbwysedd Ended Free  

Event Details

This workshop is for anyone who struggles to find a healthy balance of work and play. We will look at what a healthy balance is and how to recognise when you are juggling too much. We will also look at your values and how introducing activities that are in line with your values improves mood and wellbeing. Finally we will problem solve specific barriers that might get in the way of you making changes and look at what you can do now to take things forward.

Please note: Bookings for all our workshops open two weeks in advance.


Mae'r gweithdy hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n ei chael yn anodd dod o hyd i gydbwysedd iach rhwng gwaith ac amser hamdden. Byddwn yn ystyried beth yw cydbwysedd iach a sut i sylweddoli eich bod yn ceisio gwneud gormod. Byddwn hefyd yn pwyso a mesur eich gwerthoedd a sut mae cyflwyno gweithgareddau sy'n cyd-fynd â'ch gwerthoedd yn gwella eich hwyliau a'ch lles. Yn olaf, byddwn yn datrys problemau er mwyn cael gwared ar rwystrau penodol rhag gwneud newidiadau, ac yn edrych ar beth y gallwch ei wneud nawr i symud ymlaen.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai bythefnos ymlaen llaw.

 

Do you have questions about Striking The Balance / Creu Cydbwysedd? Contact Student Support Workshops, Cardiff University

When & Where


Skills Hub, 2nd floor
Students' Union
Park Place
CF10 3QN Cardiff
United Kingdom

Monday, 18 March 2019 from 14:00 to 16:00 (GMT)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.