Free

Student Funding Briefing / Briff Cyllid Myfyrwyr

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Room 1.30 Law Building

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The briefing is aimed at academic and professional service staff who want to update their knowledge on the funding available to both undergraduate and postgraduate Masters students. Specifically, the briefing will cover the following:

  • Funding available in 2017/18 academic year

  • Changes to the funding in 2018/19 following the Diamond Review

  • Postgraduate LoansCynhelir y sesiwn briffio hon ar gyfer staff academaidd a staff gwasanaethau proffesiynol sydd am gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr arian sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig a myfyrwyr Meistr ôl-raddedig. Yn benodol, bydd y brif yn ymdrin â'r canlynol:

  • Yr arian sydd ar gael yn ystod blwyddyn academaidd 2017/18

  • Newidiadau arfaethedig i'r trefniadau ariannu yn 2018/19 yn sgîl Adolygiad Diamond

  • Benthyciadau i Ôl-raddedigion

Share with friends

Date and Time

Location

Room 1.30 Law Building

View Map

Save This Event

Event Saved