Free

Student Networking Event - Swansea Uni School of Management

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Crymlyn Burrows

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

We will be holding our biannual Student networking event on 11th March 2020, 5-7pm at Bay Campus.


This is a great opportunity to engage with our students, raise your company profile on campus, or just get a warm fuzzy feeling knowing that you have supported the next generation in perfecting their professional skills.

We are expecting approx. 120 students


The event is free to attend, and businesses are welcome to bring a banner and literature, however we will not be providing you with stands, as we have found that this can cause a barrier to networking.

There will be complimentary food and beverages.


Byddwn yn cynnal ein digwyddiad rhwydweithio i fyfyrwyr a gynhelir bob chwe mis ar 11/03/20 5-7pm, ar Campws y Bae

Dyma gyfle gwych i ymgysylltu â’n myfyrwyr, codi proffil eich cwmni ar y campws, neu gael teimlad hyfryd o wybod eich bod wedi cefnogi’r genhedlaeth nesaf i fireinio eu sgiliau proffesiynol.

Rydym yn disgwyl tua 120 o fyfyrwyr.


Ni chodir tâl i ddod i’r digwyddiad, ac mae croeso i fusnesau ddod â baner a deunyddiau darllen. Fodd bynnag, ni fyddwn yn cynnig stondinau ichi, oherwydd ein bod wedi gweld eu bod yn gallu rhwystro rhwydweithio.

Bydd lluniaeth a diodydd yn rhad ac am ddim.

Share with friends

Date and Time

Location

Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Crymlyn Burrows

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved