Free

Studietur Trondheim

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Trondheim

Høgskoleringen 7B

7034 Trondheim

Norway

View Map

Event description
Bli med Construction City på rundtur i Norges mest spennende gründer- og innovasjonsmiljø!

About this event

Vi inviterer våre klyngemedlemmer på studietur til Trondheim for ¨å se hvordan noen av Norges beste forsknings- og utdanningsmiljøer skaper fysiske innovasjons- og samhandlingsarenaer.

SINTEF tar oss med på omvisning i deres nye ZEB-labratorium, en forskningsarena for utvikling av nullutslippsbygg og internasjonal konkurransedyktig industri. Her skal framtidens løsninger for bærekraftige bygg og tekniske løsninger testes ut. Bygget inneholder 1500 sensorer, 150 styrte objekter og genererer 17 000 datapunkter. Det har 2 tvillingrom med oppgradert instrumentering og styring. I tillegg kan hele bygget settes i "forskningsmodus" der man kan overstyre toppsystemet med egne algoritmer.

Videre går turen til NTNU, der vi besøker det nyåpnede Oppredningen - Norges største areal for studentinnovasjon. Her skal vi oppleve hvordan fysisk samlokalisering av innovasjonsmiljøer på tvers av ulike organisasjoner bidrar til å forsterke og forbedre hverandre. Viktige bidragsytere i dette miljøet er Entreprenørskolen, Fram, Spark og Start NTNU. Dette er et unikt studiemiljø i Norge, som har dannet grunnlag for desidert flest seire i den nasjonale forretningsplan konkurransen Venture Cup, og i 2021 var 16 av 24 mottakere av støttemidler fra Forskningsrådets studentinnovasjonsordning STUD-ENT til NTNU prosjekter. Vi får en kort presentasjon av noen av de nyeste tilskuddene i klyngen som er startups fra dette miljøet, Kvist Solutions og Slidedrain.

Videre vil det bli en innføring i det tverrfaglige masteremnet Eksperter i Team, som er obligatorisk for alle NTNU-studenter. Der organiseres studentene i "landsbyer" for å løse tverrfaglige problemstillinger for en ekstern problemeier.

Eksempler på landsbyer:

Tre for fremtiden

Betonginnovasjon

SimsalaBIM

Fremtidens boliger og bomiljø

Bli med for inspirasjon og faglig påfyll!

Program (23.november)

08.00: Avreise fra OSL med Norwegian (08.00) eller SAS (08.05)

10.00-12.00: Vi besøker SINTEF og får omvisning på ZEB-labratoriet

12.00: Felleslunsj hos SINTEF

13.00: Vi besøker Oppredningen, og møter studentinnovasjonsmiljøet på Entreprenørskolen og Eksperter i Teams.

15.00: Aktuelt byggeprosjekt (TBD)

17.00: Felles middag i Trondheim

Anbefalte flights

Oslo - Trondheim med enten Norwegian (08.00) eller SAS (08.05). Felles transport fra Trondheim Lufthavn til Zeb-labratoriet. Programmet vil slutte i god tid for å rekke kveldsfly tilbake til Oslo. Forslag til returreise Trondheim - Oslo med SAS (21.00) eller Flyr (20.55). Det blir satt opp felles buss til og fra Trondheim lufthavn Værnes koordinert med disse flight tidene.

Deltakeravgift

NOK 1,500. Deltakeravgift dekker busstransport i Trondheim, måltider og kostnader knyttet til faginnhold. Vi minner på at hver enkelte deltaker er selv ansvarlig for å booke og betale flybilletter. Deltakeravgift faktureres i etterkant, avbestilling etter 18.november faktureres full pris.

Påmelding

Det er begrenset med plasser på denne turen, så vi anbefaler og være raskt ute med påmelding. Dette arrangementet er lukket for klyngemedlemmer.

Share with friends

Date and time

Location

Trondheim

Høgskoleringen 7B

7034 Trondheim

Norway

View Map

{ _('Organizer Image')}

Organiser Construction City

Organiser of Studietur Trondheim

Innovasjonsklyngen Construction City skal være en drivkraft for samhandling og nye løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Vi omfatter hele verdikjeden fra lovende oppstartsbedrifter til store entreprenører, og er arenaen der aktører møtes på tvers av sektorer for å dele innsikt, etablere samarbeidsprosjekter og løfte bransjens konkurransekraft.

Construction City is an innovation cluster with a mission to drive collaboration and new solutions in the construction industry. Accommodating the entire value chain from promising startups to major entrepreneurs, this is where cross-sector players meet to share insights, collaborate on projects and lift the industry’s competitiveness.

Save This Event

Event Saved