Free

SU Musicians Workshop with National Youth Jazz Orchestra

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Great Hall, Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Crymlyn Burrows

Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

A fantastic opportunity for Swansea University Musicians to take part in an exclusive workshop with the National Jazz Youth Orchestra.

In this 90 minute session, you’ll play side by side NYJO peers rehearsed by the NYJO’s Artistic Director, Mark Armstrong. Taking into account everyone’s capabilities, this exciting session will be tailored to contain pieces to get you into the groove and encourage improvisation and some which will really challenge you!

There are a maximum of 25 places available so please hurry and reserve your place today!


Cyfle gwych i Gerddorion Prifysgol Abertawe gymryd rhan mewn gweithdy unigryw gyda’r Gerddorfa Jazz Ieuenctid Cenedlaethol.

Yn y sesiwn 90 munud hon, byddwch yn chwarae ochr yn ochr â cherddorion y Gerddorfa Jazz Ieuenctid Cenedlaethol dan arweiniad Cyfarwyddwr Artistig y Gerddorfa, Mark Armstrong.
Gan gymryd i ystyriaeth galluoedd pawb, bydd y sesiwn gyffrous hon yn cael ei theilwra i gynnwys darnau i’ch cael chi i fwynhau a’ch annog chi i fyrfyfyrio a rhai darnau fydd yn eich herio hefyd.

Mae uchafswm o 25 lleoedd ar gael felly rhowch gynnig ar frys ac archebwch eich lle heddiw!


Share with friends

Date and Time

Location

Great Hall, Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Crymlyn Burrows

Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved