Subatomic Circus: WoW

Subatomic Circus: WoW

Actions and Detail Panel

Sales Ended

  Location

  CULTVR LAB

  327 Penarth Road

  Cardiff

  CF11 8TT

  United Kingdom

  View map

  As part of Cardiff Council's Winter of Wellbeing, experience circus and science for all the family.

  About this event

  Join us for a family friendly cabaret of curiosities hosted by the Sparklettes. Let us show you places you don’t normally get to see; inside a brain or to the edge of space. Enjoy mind-expanding interactions as we mix live performers, projections, science and digital arts in CultVR’s 360˚ cinema. Spoiler: may contain dancing dinosaurs.

  The event is suitable for children aged 7-11.

  Booking is required. COVID-19 rules at the time of the event will be in place and attendees are expected to follow them, for everybody’s safety.

  You are legally required to wear a face covering in indoor public areas when not actively eating or drinking. This applies to everyone aged 11 and over, unless an exception applies. Children under 11 do not have to wear face coverings.

  Should the event be cancelled or affected due to COVID-19 or any other event, attendees will be informed as soon as possible. The event is not responsible for any impact due to the cancellation or adjustment of the event.

  There are 3 time slots, but all activities will be the same, so please only book onto one time slot.

  This event is supported by Cardiff Council and Cardiff University’s School of Engineering.

  ----------------------------------

  Ymunwch â ni am wledd chwilfrydedd sy'n addas i deuluoedd a gynhelir gan y Sparklettes. Gadewch i ni ddangos i chi'r lleoedd nad ydych fel arfer yn cael eu gweld; y tu mewn i ymennydd neu ymyl y gofod. Cewch fwynhau rhyngweithiadau sy'n ehangu'r meddwl wrth i ni gymysgu perfformwyr byw, amcanestyniadau, gwyddoniaeth a'r celfyddydau digidol yn sinema 360° CultVR. Rhybudd: gall gynnwys deinosoriaid yn dawnsio.

  Mae'r digwyddiad yn addas i blant 7-11 oed.

  Rhaid cadw lle. Bydd y rheolau COVID-19 sy’n berthnasol ar adeg y digwyddiad yn cael eu dilyn, a disgwylir i chi eu parchu, er diogelwch pawb.

  Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb ym mhob man cyhoeddus dan do – oni bai eich bod yn eistedd i lawr i fwyta neu yfed. Mae'n berthnasol i bawb sy’n 11 oed a throsodd, oni bai bod eu bod wedi’u heithrio. Nid oes rhaid i blant dan 11 oed wisgo gorchuddion wyneb.

  Pe bai COVID-19 neu unrhyw beth arall yn effeithio ar y digwyddiad neu’n golygu bod angen ei ganslo, rhoddir gwybod i’r rhai sydd wedi cadw lle cyn gynted â phosibl. Ni dderbynnir cyfrifoldeb am unrhyw effaith sy’n dilyn canslo neu addasu’r digwyddiad.

  Mae tri slot amser. Gan y bydd yr un gweithgareddau’n cael eu cynnal yn ystod pob slot amser, dim ond un ohonynt y dylech ei ddewis

  Cefnogir y digwyddiad hwn gan Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd.

  Subatomic Circus: WoW image

  Save This Event

  Event Saved