Summer Graduation Reception 2019 / Derbyniad Graddio'r Haf 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Crymlyn Burrows

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Summer Graduation Reception

Swansea University Law & Criminology Graduation Reception on 27th July 2019


Congratulations Graduates of 2019!

The Head of School, Professor Elwen Evans QC warmly invites you and three guests to celebrate your Graduation at a Reception following your Graduation ceremony.


Time: 1–4 pm
Date: Saturday 27 July 2019

Location: The Library, Swansea University Bay Campus


Use this unique occasion to acknowledge your achievements in the company of family, friends and the staff at the School of Law.
The Reception is organised by the School and there will be drinks, food, music, photo opportunities, and the presentation of prizes.


NOTE: 9.30am Ceremony Graduates (LLB (joint honours), Business Law, Law Senior Status,
Law (Crime and Criminal Justice), Law (with a year abroad), LLM, GDL, MLaw, and Criminology):


This year we have two Graduation ceremonies. Whilst the second ceremony is taking place, first ceremony graduates and guests are invited to a morning Reception from 11am-12.30pm where you can enjoy light refreshments/photo opportunities in The Core on the Bay Campus.

We would be delighted to see you also at the Main Reception from 1-4pm.
Please note that the presentation of School prizes will take place at the main reception at 1pm.

Parking will be available at The Bay Campus on the day and will be free of charge. Directions to the car park as follows: When you enter The Bay Campus turn right, follow the road until you meet the left turn road sign, at the end of the road turn right, the car park will be straight ahead of you.


Please register for tickets for yourself and your guests.


FAQs
Where I can find more information on Graduation day?
www.swansea.ac.uk/graduation
Where can I contact the organiser with any questions?
Email: law@swansea.ac.uk
Where can I find a map of the Bay Campus?
www.swansea.ac.uk/media/Swansea-University-Bay-Campus-Map.pdf

------------------------------------------------------

Derbyniad Seremoni Raddio’r Haf

Derbyniad Seremoni Raddio Y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Abertawe ar 27ain Gorffennaf 2019


Llongyfarchiadau Graddedigion 2019!

Mae Pennaeth yr Ysgol, Yr Athro Elwen Evans CF yn eich gwahodd chi a thri gwestai i ddathlu eich Graddio mewn Derbyniad yn dilyn eich seremoni Raddio.


Amser: 1-4pm
Dyddiad: Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2019

Lleoliad: Y Llyfrgell, Campws y Bae Prifysgol Abertawe


Defnyddiwch yr achlysur unigryw hwn i gydnabod eich cyflawniadau yng nghwmni teulu, ffrindiau a staff Ysgol y Gyfraith.
Trefnir y Derbyniad gan yr Ysgol a bydd diodydd, bwyd, cerddoriaeth, cyfleoedd tynnu lluniau, a chyflwyno gwobrau.

NODYN: 9.30yb Seremoni Graddedigion (LLB (cyd anrhydedd), Cyfraith Busnes, Cyfraith Uwch Statws, Y Gyfraith (Troseddau a Chyfiawnder Troseddol), Y Gyfraith (gyda blwyddyn dramor), LLM, GDL, MLaw a Throseddeg):


Eleni mae gennym ddwy seremoni Raddio. Tra bod yr ail seremoni yn cael ei chynnal, gwahoddir graddedigion a gwesteion o’r seremoni gyntaf i Dderbyniad bore rhwng 11am-12.30pm lle gallwch fwynhau lluniaeth ysgafn a thynnu lluniau ym mwyty The Core ar Gampws y Bae.

Byddem wrth ein bodd eich gweld chi hefyd yn y Brif Dderbynfa rhwng 1 a 4pm.
Noder: bydd gwobrau'r Ysgol yn cael eu cyflwyno yn y brif dderbynfa am 1pm.

Bydd parcio am ddim ar gael ar Gampws y Bae ar y diwrnod. Cyfarwyddiadau i gyrraedd y maes parcio fel a ganlyn: Wrth i chi ddod i mewn i Gampws y Bae cymerwch y troad i’r dde, dilynwch y ffordd hyd nes i chi gyrraedd arwydd ffordd yn dweud wrthych am droi i’r chwith, ar ddiwedd y ffordd trowch i’r dde, a bydd y maes parcio o’ch blaen.

Cofrestrwch am docynnau ar eich cyfer chi a’ch gwesteion ar gyfer y ddau dderbyniad.


Cwestiynau Cyffredin

Ble allaf ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y diwrnod Graddio?
www.swansea.ac.uk/cy/astudio/graddio
Sut allaf i gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?
Ebost: law@swansea.ac.uk
Ble allaf i ddod o hyd i fap o Gampws y Bae?
www.swansea.ac.uk/media/Swansea-University-Bay-Campus-Map.pdf

Date and Time

Location

Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Crymlyn Burrows

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved