Sold Out

Summer Graduation Reception/Derbyniad Graddio'r Haf

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Crymlyn Burrows

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Congratulations Graduates of 2017!

The Head of College, Professor Elwen Evans QC warmly invites you and three guests to celebrate your Graduation at a Reception following the two graduation ceremonies.

Time: 1 - 3.30 pm

Date: Saturday 29 July 2017

Location: Graduation Marquee, Margam Square, Swansea University Bay Campus

Use this unique occasion to reflect on the challenges of the past few years and acknowledge your achievements in the company of family and friends who can unite and share in your success.

Register now for tickets for yourself and your guests.

NOTE: First Ceremony Graduates (LLB Single Honours): This year we have two Graduation ceremonies. Whilst the second ceremony is taking place, first ceremony graduates and guests are invited to a morning Reception from 11am - 12.45pm. Enjoy light refreshments/photo opportunities in The Core on the Bay Campus.

We would be delighted to see you also at the Main Reception in the Graduation Marquee from 1 - 3.30pm.

Please note that the presentation of college prizes will take place at the main reception at 1pm.


FAQs

Where I can find more information on Graduation day?

http://www.swansea.ac.uk/graduation/graduationinformation/

Where can I contact the organiser with any questions?

Email: law@swansea.ac.uk

Where can I find a map of the Bay Campus?

http://www.swansea.ac.uk/campus-development/documents/Bay%20Campus%20Map.pdf

Can I buy University souvenirs?

http://uk.campusclothing.com/UniProductCategories.aspx?universityid=36Llongyfarchiadau i Raddedigion 2017!

Mae Pennaeth y Coleg, yr Athro Elwen Evans CF, yn estyn gwahoddiad cynnes i chi a dau westai i ddathlu'ch Graddio mewn Derbyniad i'w gynnal ar ôl y ddwy seremoni raddio.

Amser: 1 - 3.30 pm

Dyddiad: Dydd Sadwrn 29 Gorffennaf 2017

Lleoliad: Y Babell Raddio, Sgwâr Margam, Campws y Bae Prifysgol Abertawe

Defnyddiwch yr achlysur unigryw hwn i fyfyrio ar heriau'r blynyddoedd diwethaf ac i gydnabod eich cyflawniadau yng nghwmni'ch teulu a'ch ffrindiau a gaiff gyfle i ddod ynghyd i rannu'ch llwyddiant.

Cofrestrwch nawr i gael tocynnau i chi a'ch gwesteion.

SYLWER: Graddedigion y seremoni gyntaf (LLB Anrhydedd Sengl). Mae gennym ddwy seremoni raddio eleni. Yn ystod yr ail seremoni, gwahoddir graddedigion y seremoni gyntaf i dderbyniad bore, rhwng 11am ac 12.45pm. Cewch gyfle i fwynhau lluniaeth ysgafn a thynnu lluniau yng Nghaffi The Core ar Gampws y Bae.

Byddai'n bleser mawr gennym eich croesawu i'r Prif Dderbyniad yn y Babell Raddio rhwng 1 a 3.30pm.

Nodwch y bydd cyflwyno gwobrau’r coleg yn digwydd yn y brif dderbynfa am 1pm.


Cwestiynau Cyffredin

Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth am y diwrnod Graddio?

http://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/graddio/gwybodaethgraddio/

Ble gallaf gysylltu â'r trefnydd os oes gennyf unrhyw gwestiynau?

E-bost: law@abertawe.ac.uk

Ble gallaf gael map o Gampws y Bae?

http://www.swansea.ac.uk/campus-development/documents/Bay%20Campus%20Map.pdf

Allaf brynu cofroddion y Brifysgol?

http://uk.campusclothing.com/UniProductCategories.aspx?universityid=36

Share with friends

Date and Time

Location

Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Crymlyn Burrows

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved