Summer Young Composers  Course 2022 /  Cwrs Cyfansoddwyr Ifanc Haf 2022

Summer Young Composers Course 2022 / Cwrs Cyfansoddwyr Ifanc Haf 2022

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

St David's Hall

The Hayes

Cardiff

CF10 1AH

United Kingdom

View map

Composers aged 14-18 will learn how to compose for flute, viola and harp trio and have their pieces recorded by professional musicians!

About this event

Ydych chi’n gerddor ifanc uchelgeisiol sy’n 14-18 oed ac yn frwd dros gerddoriaeth glasurol? Ydych chi am ddatblygu eich sgiliau cyfansoddi, offerynnau a chreu trefniannau?

Ar y cyd â’r Caerdydd Glasurol Neuadd Dewi Sant, mae Actifyddion Artistig yn cynnig cyfle amhrisiadwy i ddysgu gan gyfansoddwyr proffesiynol ac offerynwyr tra phrofiadol o Gymru a gweithio ochr yn ochr â nhw.

Mae’r cwrs Cyfansoddwyr Ifanc yn cynnwys gweithdai cyfansoddi tymhorol yn Neuadd Dewi Sant lle byddwch yn cael eich arwain ac yn cael eich tiwtora i ysgrifennu ar gyfer ensemble clasurol, a chlywed eich cyfansoddiad yn cael ei chwarae gan y cerddorion.

Mae’r cynllun AM DDIM a bydd yn gorffen gyda pherfformiad o’ch gwaith sydd ar y gweill neu eich darnau terfynol lle cânt eu recordio a’u hanfon atoch i’w cadw.

Mae hwn yn gyfle cyffrous a byddai’n creu argraff dda iawn ar geisiadau addysg bellach. Bydd o fantais hefyd os ydych yn rhoi portffolio o waith at ei gilydd yn yr ysgol neu’r coleg, neu’n ceisio penderfynu pa lwybr gyrfaol i’w ddilyn fel cyfansoddwr.

Y cyfansoddwr sydd wedi ennill gwobr Ashley John-Long, fydd yn arwain y cwrs. Byddwn yn gweithio i gyfansoddi ar gyfer triawd telyn, fiola a ffliwt gyda’r Vesta Trio. Yn ystod y cwrs byddwch yn darganfod bydoedd sain y gwahanol offerynnau tra’n darganfod eu galluoedd a’u cyfyngiadau er mwyn creu eich cyfansoddiadau eich hunain.

Cyrsiau blaenorol: Cyfansoddi ar gyfer Offer Taro Cerddorfaol, Pedwarawd Chwyth, Ensemble Ffliwt, Pumawd Pres, Cyfansoddiad at ddiben: Addysg, Theatr, Ffilm a Gemau, Triawd Piano, Bas Ddwbl a Sacsoffon, Pedwarawd ar gyfer y Sacsoffon, Pedwarawd Llinynnol , Pumawd ar gyfer y Clarinét, Cerddoriaeth Ffilm, Cerddoriaeth SATB Corawl

Cyfansoddwyr blaenorol: Peter Reynolds, Max Davies, Adrian Hull, Rob Westwood, Harriet Riley, Molly Lopresti Richards, Tic Ashfield, Tess Tyler, Lynne Plowman, Richard Barnard a Jonathan James.

-----------------------------------------------------------------------

Are you an aspiring young musician aged 14-18 with a passion for classical music? Do you want to develop your skills in composition, instrumentation and arranging?

In conjunction with the Cardiff Classical Series at St David’s Hall, Arts Active is offering an invaluable opportunity to learn from and work alongside professional composers and highly experienced instrumentalists from Wales.

The Young Composers course consists of termly composition workshops in St David’s Hall, in which you will be guided and given tuition in writing for a classical ensemble, and hear your compositions tried out loud by the musicians.

The course is FREE and will end in a final showcase of your works-in-progress or final pieces where they will be recorded and sent out to you to keep.

This is an exciting opportunity that will look great on further education applications and will be of particular benefit if you are building a portfolio of work for School or university.

Leading the course will be award-winning composer Ashley John-Long. We will be working to compose for harp. flute and viola trio with the Vesta Trio. During the course you will discover the sound worlds of the different instruments while discovering their capabilities and limitations in order to create your own composition.

Past courses: Writing for string quartet, wind quintet, flute ensemble, brass quintet, composing for a purpose: education, theatre, film & game, trio of piano, double bass and saxophone, saxophone quartet, clarinet quartet, film music, choral SATB music

Past Composers: Peter Reynolds, Max Davies, Adrian Hull, James Williams, Helen Woods, Rob Westwood, Harriet Riley, Molly Lopresti Richards, Tic Ashfield, Tess Tyler, Lynne Plowman, Richard Barnard & Jonathan James.

Share with friends