Free

Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational Equity

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

IQ Building, Room 002, SA1 Waterfront Campus

UWTSD

Swansea

SA1 8AL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational Equity

Ensuring that the children of Wales get every opportunity to succeed in a fair and equitable education system is of the utmost importance to policy makers, educational leaders and stakeholders, as well as communities, families and children across the country. This half-day conference is aimed at educational leaders, stakeholders, teachers and any professional with an interest in supporting equity within school contexts and will explore key themes related to promoting educational equity in school. The conference will also share a range of exciting and innovative digital tools which schools can use to develop and enhance equity within their school.

*Refreshments and a light lunch will be provided.


Cefnogi Cyfle mewn Ysgolion: Hyrwyddo Cydraddoldeb mewn Addysg

Mae sicrhau bod plant Cymru yn cael pob cyfle i lwyddo mewn system addysg deg a chyfiawn o'r pwys mwyaf i ysgrifennwyr polisi, arweinwyr addysgol a rhanddeiliaid, yn ogystal â chymunedau, teuluoedd a phlant ledled y wlad. Mae'r gynhadledd hanner diwrnod hon wedi'i hanelu at arweinwyr addysgol, rhanddeiliaid, athrawon ac unrhyw weithiwr proffesiynol sydd â diddordeb mewn cefnogi tegwch mewn cyd-destunau ysgol a bydd yn archwilio themâu allweddol sy'n gysylltiedig â hyrwyddo cydraddoldeb addysgol. Bydd y gynhadledd hefyd yn rhannu amrywiaeth o adnoddau digidol cyffrous ac arloesol y gall ysgolion eu defnyddio i ddatblygu cydraddoldeb yn eu hysgol.

* Darperir lluniaeth a chinio ysgafn.

Share with friends

Date and Time

Location

IQ Building, Room 002, SA1 Waterfront Campus

UWTSD

Swansea

SA1 8AL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved