Free

Supporting Service Children in Education All Wales Conference 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff City Stadium

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

There are children of Armed Forces personnel living and attending school in every local authority in Wales, not just in areas close to Armed Forces bases.

As a result of their parent’s frequent moves/postings and deployment, Service Children can be affected at school and at home in a variety of ways.

The SSCE Cymru conference is aimed at schools, education professionals, local authorities and support organisations across Wales who are working with or want to understand more about Armed Forces children and their families.

Themes include: supporting Service Children with ALN/SEN, sharing good practice, digital storytelling and an exhibition area.

For more information contact millie.taylor@wlga.gov.ukMae plant milwyr yn byw ac yn mynychu’r ysgol ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru, nid ardaloedd ger gwersylloedd y Lluoedd Arfog yn unig.

O ganlyniad i’w rheini yn symud yn aml, gall fod amryw o effeithiau ar blant milwyr yn y cartref ac yn yr ysgol.

Mae’r gynhadledd hon ar gyfer ysgolion, proffesiynolion addysg, awdurdodau lleol a mudiadau cymorth ledled Cymru sy’n ymwneud â phlant milwyr a’u teuluoedd, neu a hoffai ddeall rhagor am y pwnc.

Mae’r themâu yn cynnwys: cefnogi plant milwyr ac arnynt anghenion addysgol arbennig, rhannu arferion da, adrodd straeon digidol ac ardal arddangos.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â millie.taylor@wlga.gov.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff City Stadium

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved