Free

Multiple Dates

Supporting Volunteers - Level 2 - FREE Accredited Training

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

DVSC

Naylor Leyland Centre, Well Street

Ruthin

LL15 1AF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Improve confidence and career prospects by enrolling on our free course, which will include:

  • Volunteer Policies and Equalities legislation
  • Methods of recruiting and selecting volunteers
  • Induct, support and supervise volunteers
  • Safety of volunteers, paid workers and service users
  • Developing the skills of volunteers and evaluating their contribution

Who is this course for?

This course is for employees and volunteers who want to gain a Level 2 accreditation in Supporting Volunteers.

It is provided through the Skills Development Fund and in partnership with Denbighshire Voluntary Services Council.

This course is over 5 sessions, you must attend all sessions for accreditation.

The sessions are from 9:30 am - 3pm on the following dates:

2nd September

9th September

16th September

30th September

7th OctoberGwella hyder a rhagolygon gyrfa drwy gofrestru ar ein cwrs am ddim, a fydd yn cynnwys:

  • Deddfwriaeth Polisïau Gwirfoddol a Chydraddoldeb
  • Dulliau o recriwtio a dewis gwirfoddolwyr
  • Sefydlu, cefnogi a goruchwylio gwirfoddolwyr
  • Diogelwch gwirfoddolwyr, gweithwyr cyflogedig a defnyddwyr gwasanaeth
  • Datblygu sgiliau gwirfoddolwyr a gwerthuso eu cyfraniad

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr sydd am ennill achrediad Lefel 2 mewn Cefnogi Gwirfoddolwyr.

Fe'i darperir trwy'r Gronfa Datblygu Sgiliau ac mewn partneriaeth â Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

Mae'r cwrs hwn dros 5 sesiwn, mae'n rhaid i chi fynychu pob sesiwn i gael eich achredu.

Mae'r sesiynau o 9:30yb - 3yp ar y dyddiadau canlynol:

2 Medi

9 Medi

16 Medi

30ain Medi

7 Hydref

Share with friends

Location

DVSC

Naylor Leyland Centre, Well Street

Ruthin

LL15 1AF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved