£35.17

Sustainable Allotment Calendar Course / Cwrs Calendr Rhandir Cynaliadwy

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

The Sustainable Allotment Calendar: This Month on the Plot

Focus on sowing seed under cover, labelling and keeping track. Learn how to test for seed viability and set-out boxes for chitting.

Prepare trays and plugs for sowing and select seed. Follow the progress out on the beds, assess workability and mulch.

Time to stir-up the compost heap, aerate the pile and check moisture levels.

Booking is essential. 10am-2pm. £33 (£30 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Course delivered as part of the Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Y Calendr Rhandir Cynaliadwy: Y Mis Yma Ar Y Plot

Canolbwyntiwch ar hau hadau dan orchudd, labelu a chadw cofnod. Dysgwch sut i brofi am hyfywdra hadau a gosodwch flychau ar gyfer darnau papur.

Paratowch hambyrddau a phlygiau ar gyfer hau a dewiswch hadau. Dilynwch y datblygiad yn y pamau, aseswch y gallu i weithio’n ymarferol a ‘u gorchuddio.

Mae’n bryd troi’r haen compost, awyru’r pentwr a gwirio lefelau lleithder.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2yp. £33 (£30 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn ddda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved