Sustainable Allotment Calendar Course / Cwrs Rhandir Cynaliadwy

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

The Sustainable Allotment Calendar: This Month on the Plot

Focus on sowing and growing in the open ground.

Help mark out lines and set out crops, tubers, sets and rhubarb stools. Cloche hardy seeds.

Select tender crops for sowing in pots, tomatoes, chillies, peppers and more. Composting matters looks at feeds for free.

Learn how to construct a liquid feed pipe from recycled materials.

Booking is essential. 10am-2pm. £33 (£30 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Course delivered as part of the Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Calendr y Rhandir Cynaliadwy: Y Mis Yma Ar Y Plot

Canolbwyntiwch ar hau a thyfu ar y tir agored.

Helpwch i farcio llinellau a gosod cnydau, tiwbiau, setiau a stolion riwbob. Cloch ar gyfer hadau gwydn.

Dewiswch gnydau tyner ar gyfer eu hau mewn potiau, tomatos, tsili, pupur a mwy. Mae materion compostio yn edrych ar y bwydydd am ddim.

Dysgwch sut mae adeiladu pibell porthiant hylif o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2yp. £33 (£30 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved