Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cathays Community Centre

36-38 Cathays Terrace

Cardiff

CF24 4HX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Calling all student campaigners in the South West of England and Wales! This is a weekend you’ll never forget. (And, because we're all in masses of debt, it's completely free too.)

Workshops, speakers and direct action, designed for students with ANY level of experience in activism. All you’ll need is a sleeping bag and a willingness to take part. Food and accommodation will be provided (‘oooooooh’) and travel costs will be reimbursed for those who sign up early!

This free event will be centred on how we, as students, can make a real change on campus. It will give us a space to talk about the Fossil Free campaign (getting Universities to divest from fossil fuel companies) and the Divest Barclays campaign (getting Universities to boycott Barclays because of their ties with the fossil fuel industry). However, we’ll also have exciting introductions to two other campaigns: Sweatshop Free (ensuring University electronics aren’t being bought from sweatshops) and Undoing Borders (keeping the corrupt border industry OFF our campuses).

If you have any questions, feel free to contact us on peopleandplanet.sww@gmail.com. Oh, and did we mention that it’s free?

Cymerwch ran yn Nigwyddiad Rhanbarthol Cymru a De Orllewin Lloegr People & Planet yng Nghaerdydd fis Tachwedd hwn!

Mae disgwyl i'r penwythnos fod yn brofiad unigryw sy'n cynnwys gweithdai, seminarau siarad a rhwydweithio, heb sôn am weithgareddau llawn hwyl a sbri, a'r cyfan yn digwydd yng Nghanolfan Gymunedol Cathays yng Nghaerdydd.

Bydd canolbwynt penodol ar dair prif ymgyrch: Dim tanwyddau ffosil (annog prifysgolion i dynnu eu harian o danwyddau ffosil), dim gweithdai cyflog isel (sicrhau triniaeth deg a hawliau digonol i weithwyr sy'n cynhyrchu offer electronig mae prifysgolion yn eu prynu) a dileu ffiniau (gwaith undod i ymfudwyr a chadw'r diwydiant ffiniau ODDI AR ein campysau), byddwch chi'n dysgu sgiliau gwerthfawr i ddylanwadu ar fyfyrwyr a staff.

Caiff y rhaglen lawn ei chyhoeddi'n fuan, a fyddwch chi ddim am fethu'r cyfle ysbrydoledig hwn i gwrdd â phobl â meddylfryd tebyg a gweithio gyda ni i greu newid cadarnhaol yn ein prifysgolion... cadwch lygad allan!

Mae croeso i bawb, o unrhyw brifysgol neu goleg, a does dim rhaid i chi fod yn rhan o People & Planet i fynychu. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r digwyddiad, cysylltwch â peopleandplanet.sww@gmail.com.


Darperir bwyd a llety ac os bydd angen help arnoch chi â chostau teulu, cysylltwch â ni a gwnawn ein gorau i'ch helpu. (Cyfieithiad yn gywir adeg cyhoeddi)

Share with friends

Date and Time

Location

Cathays Community Centre

36-38 Cathays Terrace

Cardiff

CF24 4HX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved