Free

Sut gwnes i...Instagram! How I did it...Instagram!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Busnes@ GLLM, Coleg Meirion-Dwyfor

Ffordd Ty'n Coed

Dolgellau

LL40 2SW

United Kingdom

View Map

Event description
Sut wnes i...Instagram? How I did it...Instagram?

About this Event

Ydych chi am dyfu eich dilynwyr ar Instagram? Efallai 'da chi prin yn ei ddefnyddio, neu ddim cweit yn siwr be i wneud hefo #hashnod.

Mae Shoned Owen o enwogrwydd Tanya Whitebits a Jim Ellis o Blas Gwyn yma i ddangos i chi sut i wneud hynny. Gyda dros 30k o ddilynwyr rhyngddynt pwy well i ddangos y rhaffau i chi. Byddant yn trafod sut i ddefnyddio Instagram, eu taith a'r gwersi a ddysgwyd ar hyd y ffordd.

Dyma'r ail gyfres o ddigwyddiadau 'Sut gwnes i' sydd yn datgelu profiadau real unigolion real yn ogystal â'u hawgrymiadau a chyngor; roedd y cyntaf yn boblogaidd iawn felly peidiwch a colli allan tro 'ma!

Mae’r rhaglen Hwb Menter wedi’i ariannu gan yr Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Llywodraeth Cymru.

------------------------------------------------------------------------------

Are you looking to grow your followers on Instagram? Perhaps you barely use it, or aren't quite sure how to use a #hashtag.

Shoned Owen of Tanya Whitebits fame and Jim Ellis of Plas Gwyn are here to show you how to do just that. With over 30k followers between them who better to show you the ropes. They will be covering how to use Instagram, their journey and lessons learnt along the way.

This is the secend 'How I did it' series where real people reveal their real life experiences, hint and tips. There was a lot of demand the first time round, so don't miss out this time!

The Enterprise Hub scheme has been funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government. 

Share with friends

Date and Time

Location

Busnes@ GLLM, Coleg Meirion-Dwyfor

Ffordd Ty'n Coed

Dolgellau

LL40 2SW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved