Free

Sut i fyw eich bywyd Rhestr Bwced CHI! - How to live YOUR Bucket List Life®

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
"People are living to 80 but dying at 40. Life's way too short not to live a Bucket List Life." - Trav Bell - The Bucket List Guy

About this Event

Mae Hyfforddi Rhestr Bwced yn ymwneud â datgloi eich PAM. Beth yw EICH rheswm dros fod, ym MHOB agwedd ar eich bywyd.

Nid yw Bywyd Rhestr Bwced yn ymwneud â neidio allan o awyren neu groesi'r llinell yn eich marathon cyntaf. Mae cymaint yn fwy na hynny. Mae'n ymwneud â gweithio allan beth sydd â'r ystyr mwyaf i chi ar draws pob agwedd ar eich bywyd a chreu cynllun i wneud i'r pethau hynny ddigwydd!

Mae eich hyfforddwr, Michelle Bonfield, yma i newid eich canfyddiad, eich deffro a'ch helpu chi i fyw bywyd di-edifeirwch Rhestr Bwced. Bywyd sy'n gwneud y mwyaf o'r talentau anhygoel rydych chi wedi'ch geni â nhw ac yn eu defnyddio.

Mae Michelle yn ymosod ar fywyd yn ffyrnig, mae ganddi agwedd byth â dweud marw. Fodd bynnag, mae hi'n gwybod bod hynny'n anochel! Felly mae hi'n sicrhau ei bod hi'n pacio ei bywyd, ac yn bwysicaf oll, bywydau eraill, gydag ystyr a phwrpas eithaf.

*************************************************************************************************

Bucket List Coaching is about unlocking your WHY. What's YOUR reason for being, in ALL aspects of your life.

A Bucket List Life is not just about jumping out of an airplane or crossing the line in your first marathon. It's so much bigger than that. It's about figuring out what has the greatest meaning to you across every aspect of your life and creating a plan to make those things happen!

Your coach, Michelle Bonfield, is here to change your perception, wake you up and help you live a regret-free bucket List Life. A life that maximises and utilises all of the incredible talents you have been born with.

Michelle attacks life with ferocity, she has a never say die attitude. However, she knows that's inevitable! So she's making sure she packs her life, and most importantly, the lives of others, with meaning and ultimate purpose.

#tickitB4Ukickit

__________________________________________________________________________________________

Ariennir yr Hwb Menter gan Ariannu Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded by European Regional Development Funding through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved