Free

Sut i gael eich talu - How to get paid

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Sut i cael eich talu am eich gwaith - How to get paid for your work

About this Event

Os ydych chi mewn sefyllfa lle mae angen i chi gael eich talu (sef y mwyafrif o fusnesau!) ydych chi'n gwybod sut i fynd ati i wneud hyn? Wyt ti'n gwybod:

 • Sut i redeg gwiriad credyd
 • Pwy sy'n penderfynu ar delerau talu
 • Beth i'w wneud ag anfonebau hwyr
 • Pam na fydd rhai cleientiaid yn talu blaendal
 • Sut i weld pwy fydd ddim yn medru talu
 • Gofynion prawf twyll

Byddwn yn edrych ar y rhain i gyd a mwy yn y sesiwn gyda'r nos hon. Cymerwch awr i ddysgu am y peth sydd bwysicaf i'ch busnes - gwneud arian! Mae'n werth cael eich talu'n iawn.

Andrea Knox, sy'n rhedeg y sesiwn Knox Commercial; Arbenigwyr Cyfraith Busnes. Mae Andrea wedi gweithio mewn adrannau cyfraith busnes arbenigol cwmnïau cyfreithiol rhyngwladol uchel eu parch adrwy gydol ei gyrfa, a dechreuodd ei hymarfer ei hun yn 2009 pan symudodd i Ogledd Cymru.

****************************************************************************************

If you're in a position where you require getting paid (which is most businesses!) do you know how to go about this? Do you know:

 • How to run a credit check
 • Who decides on payment terms
 • What to do with late invoices
 • Why some clients won't pay a deposit
 • How to spot a bad payer in advance
 • The requirements of fraud detection

We'll look at all these and more in this evening session. Take an hour to learn about the thing that's most important for your business - making money! It's worth getting right.

The session is run by Andrea Knox, of Knox Commercial; Business Law Specialists. Andrea has worked in specialist commercial law departments of respected international law firms for her entire career, and commenced her own specialist Business Law practice in 2009 when she moved to North Wales.

______________________________________________________________________________

Ariennir yr Hwb Menter gan Gronfeydd Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded by European Regional Development Funds through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved