Free

Sut i osgoi achosion Tribiwnlys Cyflogaeth

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Darwin Gray

Churchill Way

Cardiff

CF10 2HE

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Sut i osgoi achosion Tribiwnlys Cyflogaeth

Yn sgil y penderfyniad diweddar i ddileu ffioedd Tribiwnlys


Ar 26 Gorffennaf 2017, fe benderfynodd y Goruchaf Lys bod ffioedd Tribiwnlys Cyflogaeth yn anghyfreithlon, ac felly ers 26 Gorffennaf, mae unigolion bellach yn medru cyflwyno achosion Tribiwnlys yn hollol rhad ac am ddim.

Pan gyflwynwyd ffioedd Tribiwnlys gyntaf yn ôl yn 2013, bu cwymp o oddeutu 70% yn nifer yr achosion a gyflwynwyd i’r Tribiwnlys. Serch hyn, nawr fod y trefniadau ffioedd wedi cael eu diddymu, mwy neu lai dros nos, mae disgwyl i’r gwrthwyneb ddigwydd.

Yn ystod y sesiwn hon, bydd ein cyfreithiwr cyflogaeth Owen John a’n ymgynghorydd adnoddau dynol Joanna Adams yn cynnig cyngor ymarferol ar sut y gall gyflogwyr nawr osgoi achosion Tribiwnlys.


Pwyntiau i’w trafod yn ystod y sesiwn:

• Beth mae’r penderfyniad i ddileu ffioedd yn ei olygu i gyflogwyr?

• Pa bethau y gellir eu gwneud yn y tymor byr i geisio osgoi achosion Tribiwnlys?

• Pa bethau y gellir eu gwneud yn yr hir dymor i geisio osgoi achosion Tribiwnlys?


Gofynnwch gwestiwn o flaen llaw

Os oes gennych gwestiwn penodol ynglyn â chyfraith cyflogaeth neu adnoddau dynol yr hoffech i’n arbenigwyr ei ateb yn ystod y sesiwn, plis anfonwch eich cwestiwn at ojohn@darwingray.com erbyn 18 Hydref.


Share with friends

Date and Time

Location

Darwin Gray

Churchill Way

Cardiff

CF10 2HE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved