Free

Sut i Wethio'n Llawrydd / How to Freelance

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Prifysgol Bangor / Bangor University

LR3, Prif Adeilad y Celfyddydau / Main Arts Building, Prifysgol Bangor University.

Ffordd y Coleg / College Road

Bangor, LL57 2DF

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dewch i wybod sut i astudio, cadw swydd rhan amser a gwerthu'ch sgiliau fel gweithiwr llawrydd. Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn yn edrych ar fanteision gwaith llawrydd, beth mae'n meddwl i fod yn weithiwr llawrydd a beth yr ydych angen i neud hyn yn bosib. Hefyd, cewch gyngor gan yr hwylusydd, Chris Walker entrepreneur, gweithiwr llawrydd a mentor busnes.

------------------------------------------------

Find out how to study, hold down a part time job and seel yourself as a freelancer.

This interactive workshop will explore the benefits of freelancing, what it means to be a freelancer and what you'll need to make it possible. You'll also be given tips and advice from the facilitator, Chris Walker, an experienced entrepreneur, freelancer and business mentor.

Share with friends

Date and Time

Location

Prifysgol Bangor / Bangor University

LR3, Prif Adeilad y Celfyddydau / Main Arts Building, Prifysgol Bangor University.

Ffordd y Coleg / College Road

Bangor, LL57 2DF

Save This Event

Event Saved