Sut mae Blogio o fudd i'ch Busnes/How Blogging Benefits Your Business

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Covid19 a’ch busnes chi: Sut mae Blogio o fudd i'ch Busnes /How Blogging Benefits Your Business

About this Event

(Scroll down for English)

**GWEMINAR AR-LEIN**

"House 21 yw'r rhwydwaith blogger blaenllaw yn y DU. Gyda chylchgrawn ar-lein, cylchgrawn wedi'i argraffu'n chwarterol, gweithdai brecwast hwyr, gweithdai ar-lein, podlediad wythnosol a chlwb llyfrau, House 21 yw'r llwyfan gorau ar gyfer blogwyr i rannu eu gwaith ac ehangu eu darllenwyr.

"Mae House 21 hefyd yn cynnal gweithdai i berchenogion busnes sy'n ceisio gwella eu marchnata a'u presenoldeb ar-lein. Mae hyn yn rhedeg ar y cyd â'r cydweithrediadau blogger brand sy'n cael eu cydlynu drwy'r rhwydwaith. "

Mi fydd y sesiwn yma yn cael ei gynnal yn Saesneg, os oes gennych ddiddordeb i ni ei gynnal yn y Gymraeg gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

----------------------------------

**ONLINE WEBINAR**

"House 21 is the leading blogger network in the UK. With an online magazine, quarterly printed magazine, brunch-time workshops, online workshops, weekly podcast and book club, House 21 is the ultimate platform for bloggers to share their work and expand their readership.

"House 21 also run workshops for business owners seeking to improve their marketing and online presence. This runs in tandem with the brand - blogger collaborations which are coordinated through the network."

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Tags
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved