Free

Sut mae dysgu am y Senedd ac etholidau’r Senedd i ddisgyblion uwchradd

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Sut mae dysgu am y Senedd i ddisgyblion cynradd

About this Event

Sut mae dysgu am y Senedd ac etholidau’r Senedd i ddisgyblion uwchradd

Iaith – Cymraeg

Cynulleidfa – Yn addas i athrawon uwchradd

Amser: 16:00

Gwybodaeth ychwanegol:

Gweledigaeth y Senedd yw ysbrydoli pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion gwybodus, gweithredol drwy fwy o ddealltwriaeth, ymgysylltiad a chyfranogiad yn ei gwaith a gwaith Senedd Ieuenctid Cymru. Ymunwch â'r tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc ar gyfer y sesiwn hyfforddi’r hyfforddwr arbennig hon pan fydd yn trafod sut i gyfleu rôl a phwerau’r Senedd a gwaith ei Haelodau i gynulleidfa ifanc. Gyda phleidleisiau yn 16 oed yn cael eu cyflwyno yn etholiad y Senedd yn 2021, bydd hon yn sesiwn amhrisiadwy i'r holl athrawon sydd am ymgysylltu eu myfyrwyr â gwleidyddiaeth yng Nghymru.

Os ydych yn dymuno, gallwch hefyd gofrestru ar gyfer y sesiwn drwy gysylltu gyda'n llinell archebu ar 0300 200 6565 neu drwy e-bostio cysylltu@senedd.cymru

Sylwer os gwelwch yn dda: mae angen app Teams ar gyfer ymuno â'r sesiwn yma ar ddyfais ffôn symudol.

Datganiad Diogelwch Data

Byddwn yn rheoli tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn drwy ddefnyddio Eventbrite. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch i gysylltu â chi am y digwyddiad, ac i gasglu unrhyw adborth am eich profiad. Dim ond at y diben hwn y byddwn yn defnyddio eich data, a gedwir unrhyw ddata am gyfnod o hyd at 6 mis cyn cael ei ddileu'n barhaol.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd llawn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am sut y caiff eich gwybodaeth ei ddefnyddio, rhowch wybod i aelod o staff y Senedd cyn, neu yn ystod y digwyddiad, neu e-bostiwch contact@senedd.cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved