Free

Sut y gallwn i gyd gyfrannu at Brydain Digarbon

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Portmeirion

Portmeirion

Penrhyndeudraeth

LL48

United Kingdom

View Map

Event description
Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Mantell Gwynedd Conference and Annual General Meeting

About this Event

Sut y gallwn i gyd gyfrannu at Brydain Digarbon

How we can all contribute to a Zero Carbon Britain

Sut y gallwn i gyd gyfrannu at Brydain Digarbon

13eg o Dachwedd 2019 ym Mhortmeirion

Amserlen

Cynhadledd 9:30-11:30

Cyflwyniadau

• Paul Allen, Cydlynydd Prosiect, Prydain Digarbon, Canolfan y Dechnoleg Amgen

• Siân Williams Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Orllewin Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Chadeirydd Is-grŵp ar Newid Hinsawdd i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn

• Rhys Owen, Pennaeth Cadwraeth ac Amaeth, Parc Cenedlaethol Eryri

• Cyfle i holi ac ateb gyda’r panel

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Mantell Gwynedd 11:40-12:30

Lansiad arweinlyfr Sut i Fesur a Rheoli Gwerth Cymdeithasol, Dr Adam Richards

Cinio

Gweithdai Prynhawn 13:30-15:00

Opsiwn 1 – Sut gallwn gyfrannu tuag at Brydain Digarbon? Paul Allen

Opsiwn 2 – Cyllid Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a’r hyn a olygwn wrth roi Pobl i Arwain

How we can all contribute to a Zero Carbon Britain

13th November 2019 in Portmeirion

Timetable

Conference 9:30-11:30

Presentations

• Paul Allen, Project Coordinator, Zero Carbon Britain project, Centre for Alternative Technology.

• Siân Williams Head of Operations, North West Wales, Natural Resources Wales and Chair of the subgroup for Climate Change for the Public Service Board in Gwynedd and Anglesey

• Rhys Owen, Head of Conservation and Agriculture, Snowdonia National Park

• Followed by Questions and Answers with the panel.

Mantell Gwynedd Annual General Meeting 11:40-12:30

Launch of the How to Measure and Manage Social Value toolkit, Dr Adam Richards

Lunch

Workshops in the Afternoon 13:30-15:00

Option 1 How can we contribute to a Zero Carbon Britain? Paul Allen.

Option 2 Funding from the National Lottery Community Fund and what we mean by putting People in the Lead

Share with friends

Date and Time

Location

Portmeirion

Portmeirion

Penrhyndeudraeth

LL48

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved