Free

Swansea 2021 Wider Sector Debrief & Consultation

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Depot Studio & Rooftop Bar

Swansea Grand Theatre

Singleton St

Swansea

SA1 3QJ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This open forum session will take place on the 9th of February in the Depot Studio (2nd Floor, Grand Theatre) from 10.30am to 12.30pm. There is a capacity limit (150) at the Grand Theatre and to ensure that you secure a place at this session, please RSVP as soon as possible and by Monday 5th February at the latest. Once you have secured your place, please feel free to share this with other relevant colleagues. We will also share this information on our Swansea 2021 social media sites

Cynhelir y sesiwn fforwm agored hon ar 9 Chwefror yn Stiwdio’r Depo (2il Lawr, Theatr y Grand) o 10.30am i 12.30pm. Er bod nifer cyfyngedig o leoedd ar gael (150), byddwn yn ddiolchgar os rhannwch y gwahoddiad hwn â’ch cydweithwyr a fydd â diddordeb a byddwn yn rhannu’r wybodaeth hefyd ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Abertawe 2021. Yr unig beth rydym yn gofyn amdano yw ymateb er mwyn i ni allu rheoli’r digwyddiad yn effeithiol. Felly, rhowch wybod i ni os gallwch ddod. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.

Share with friends

Date and Time

Location

Depot Studio & Rooftop Bar

Swansea Grand Theatre

Singleton St

Swansea

SA1 3QJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved