Free

Swansea Bay Health Day 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Institute of Life Science 1

Singleton Park

Sketty

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description
Working together for health, wellbeing and economic development.

About this Event

With expert talks, workshops, a Science Park tour, exhibition space and networking opportunities, the Swansea Bay Health Day 2019 will showcase the best offerings from across the Life Science Sector in South West Wales. Swansea University is co-located with the NHS Singleton Hospital and provides incubation space and a Partnership Hub for Life Science Companies from across the world.

We are particularly interested in meeting life science sector companies who are interested in working in and with South West Wales.

Diwrnod Iechyd Bae Abertawe

Cydweithio er lles iechyd, llesiant a datblygiad economaidd.

Gwybodaeth am y digwyddiad hwn

Gyda sgyrsiau gan arbenigwyr, gweithdai, taith o’r Parc Gwyddoniaeth, ardal arddangos a chyfleoedd i rwydweithio, bydd Diwrnod Iechyd Bae Abertawe 2019 yn arddangos y gorau o bob rhan o’r sector Gwyddor Bywyd yn ne-orllewin Cymru. Mae Prifysgol Abertawe wedi’i chyd-leoli ag Ysbyty Singleton y GIG ac mae’n darparu ardal ddeori a Hyb Partneriaethau ar gyfer cwmnïau Gwyddor Bywyd o bedwar ban byd.

Mae gennym ni ddiddordeb penodol mewn cyfarfod â chwmnïau sector gwyddor bywyd â chanddynt ddiddordeb mewn gweithio yn ne-orllewin Cymru ac mewn gweithio gyda ni.

Y siaradwyr a gadarnhawyd hyd yma...

Confirmed speakers so far...

Helen Howson - Bevan Commission Secretariat

Denise Puckett - Head of Health and Care Engagement, Life Sciences Hub Wales

Julia Pridmore - Executive Director of the CHHS Health & Wellbeing Academy

Jon Smart - Head of Programmes and Chief Operating Officer for Data Science, Swansea University Medical School

Pippa Anderson - Head of Swansea Centre for Health Economics

Deya Gonzalez – Professor at Swansea University Medical School

Share with friends

Date and Time

Location

Institute of Life Science 1

Singleton Park

Sketty

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved